Onveiligheid spoort niet

0

Laatste update: 4 mei 2002

In het kader van de komende verkiezingen ontvangen alle politieke partijen vandaag tien vragen over de toekomst van het Nederlandse spoor. FNV Bondgenoten vraagt zich af of de regering en de Tweede Kamer wel weten wat de gevolgen zijn van hun beslissingen, bijvoorbeeld marktwerking in het openbaar vervoer en de opsplitsing van NS. Daarom heeft de vakbond een aantal zaken op een rijtje gezet. Dat heeft tien vragen opgeleverd. FNV Bondgenoten roept de politieke partijen op om voor maandag 6 mei de vragen te beantwoorden. De partijprogramma’s geven, volgens de bond, onvoldoende inzicht in de plannen van de politieke partijen met het spoor. FNV Bondgenoten zal de reacties van de politieke partijen op haar website vermelden, zodat kiezers dit mee kunnen nemen in hun keus op 15 mei.

De tien vragen aan de politiek zijn:

1. ONTMENSELIJKING – De ontmenselijking van het spoor is een belangrijke oorzaak van problemen met de sociale veiligheid: vandalisme, berovingen, zakkenrollen, en andere vormen van criminaliteit en overlast. Is uw partij bereid te investeren in de aanwezigheid van meer (spoorweg)politie en andere vormen van bewaking? Of laat u het aan NS over?

2. GEEN CONDUCTEUR – De conducteur op de trein is belangrijk voor sociale controle, begeleiding, hulp in noodgevallen, EHBO en informatieverstrekking. Dat vindt NS-directeur Noordzij eigenlijk ook, maar hij moet misschien toch de conducteur van de trein halen. Conducteurloos rijden heeft er bij vervoermaatschappij Noordned toe geleid dat er na 20.00 uur geen hond meer in de trein zit. Vindt uw partij dat op elke trein een conducteur aanwezig moet zijn? En bent u bereid daarvoor te betalen als dat nodig is?

3. AANBESTEDINGSELLENDE EN GEVAAR – De aanbesteding van spoorlijnen in Nederland heeft tot nu toe weinig goeds gebracht: te korte treinen, minder treinen, stampvolle treinen, defecte treinen, bussen in plaats van treinen, geen eerste klas, minder of geen toiletten, problemen met aansluitingen waar vroeger een doorgaande trein reed. Het buitenland, met name Engeland, is een goed voorbeeld van de ellende die aanbestedingen in het slechtste geval kunnen aanrichten. Alles draait om geld, en dat heeft al geleid tot ernstige ongelukken met veel doden. Heeft u zich op de hoogte gesteld van deze ellende in binnen- en buitenland? En bent u bereid om zich in te zetten voor behoud van één integraal NS-bedrijf?

4. NUTTELOZE OVERSTAP – De versnippering die ontstaat door al de vervoerbedrijven met hun eigen gebiedjes leidt niet alleen voor de reiziger, maar ook voor het personeel tot een vervelende overstap. Duizenden NS’ers moeten straks misschien bij een ander vervoerbedrijf gaan werken, en dat terwijl het helemaal niet zeker is dat dit tot een verbetering van het vervoer zal leiden. Heeft u goed nagedacht over deze nodeloze overstappen?

5. HOGERE KOSTEN – Extra administratie, ingewikkelder geldstromen, periodiek schrijven van bestekken voor aanbesteding, verdeelsleutel voor de inkomsten bij het rijden over trajecten van verschillende vervoerbedrijven, meer ambtenaren nodig bij de provinciale overheden, meer infra nodig om elke vervoerder zijn eigen plaats te geven: allemaal geldverspilling die ontstaat door het aanbestedingscircus. De kleine vervoerders hebben al bij de Tweede Kamer aangeklopt voor toestemming voor een prijsverhoging van hun kaartjes. Heeft u een adequaat antwoord hierop?

6. WINSTBEJAG IN DE TOEKOMST? – Krijgen wij in de toekomst misschien vervoerders die helemaal hun eigen gang kunnen gaan? Hoe lang denkt u bedrijven in de hand te kunnen houden die hier komen omdat ze op termijn grove winst denken te kunnen maken? We hebben gezien dat de politieke verhoudingen in korte tijd ingrijpend kunnen wijzigen. Aanbesteding van spoorlijnen: wie wind zaait, zal storm oogsten.

7. ONDERHOUDSACHTERSTAND – De overheid klopt zich de laatste tijd op de borst over de investeringen in de infrastructuur voor het spoor. Het meeste geld is echter naar de megaprojecten als Betuwelijn en Hogesnelheidslijn gegaan. In het bestaande spoor is juist minder geïnvesteerd: daardoor is er een grote onderhoudsachterstand ontstaan, waar de reiziger dagelijks last van heeft. Seinstoringen, wisselstoringen, kapotte bovenleiding, spoorstaafbreuken: overlast en gevaar. Kunt u concreet aangeven wat u hiermee gaat doen?

8. ZORGEN OVER VEILIGHEID – Wat gaat u doen met de opmerkingen van de voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid, de heer Pieter van Vollenhoven? Hij maakt zich – net als FNV Bondgenoten – ernstig zorgen over de veiligheid op het spoor: infrastructuur, materieel en communicatie zijn niet goed. Gevolgen van politieke besluitvorming?! Wat gaan we daaraan doen?

9. VOORUITGANG VOOR DE KLANT? – Vindt u ook dat de klant er op vooruit moet gaan en niet achteruit?

10. PLEZIER – Gaat u nog wel met plezier met de trein? En hoe is dat straks?