Onveiligheid spoort niet

0

Laatste update: 7 juni 2002

De onveiligheidsproblemen bij de spoorwegen zijn inmiddels zo diep doorgewoekerd dat één enkele pasklare oplossing niet voorhanden is. Verbeteren van de situatie zal tijd kosten, en een heel pakket maatregelen vergen. FNV Bondgenoten wil nadrukkelijk niet alleen kritiseren, maar ook meedenken over de wijze waarop de spoorwegen in Nederland voor zowel reiziger als personeel weer veilig kunnen worden.

En omdat ook wij de wijsheid niet in pacht hebben zullen we op deze pagina de komende tijd ook ruimte geven voor de oplossingen die anderen aandragen: in de eerste plaats het spoorwegpersoneel zelf, maar ook reizigers, consumentenorganisaties, en ook officiële instanties en bedrijfsleiding. Als het om zinvolle oplossingen gaat althans.

De verzameling antwoorden is overigens ‘rijp en groen’ door elkaar heen.

FNV Bondgenoten zelf…

…draagt in het Roodboek ‘Onveiligheid spoort niet’ talloze suggesties en oplossingsrichtingen aan. Wij hebben ze op deze site verzameld en geordend.

Klik hier voor onze voorstellen

Al in het jaar 2000…

…kwamen bonden en NS-directie tot een ‘deelakkoord sociale veiligheid’ ter bestrijding en preventie van agressie op treinen en in stations. De uitvoering van deze afspraken verdient wat betreft FNV Bondgenoten nog steeds de hoogste prioriteit (pdf-dokument, 102kB)

Klik hier voor de tekst van de afspraken

Bureau Beroepziekten FNV

Als oplossingen te laat zijn, en het kwaad al is geschied, is er Bureau Beroepsziekten FNV.Bureau Beroepsziekten FNV kan NS werknemers bijstaan in de volgende situaties:

  • je bent ten gevolge van incidenten op het werk langdurig uitgevallen
  • psychische klachten, veroorzaakt door agressie in het werk
  • burnout als gevolg van een te zware werkdruk en een onveilige werkplek

Dit zijn voorbeelden van beroepsgebonden aandoeningen.
Als je hierdoor inkomensschade hebt opgelopen (b.v. omdat je op een uitkering bent), kun je contact opnemen met het Bureau
Telefoonnummer 020-5816692.
Mailen kan ook naar: [email protected]
Of kijk op onze website: www.bbzfnv.nl

De gezamenlijke personeelcollectieven…

…voerden niet alleen aktie, maar denken ook na over oplossingen voor de problemen bij NS, die in elk geval zouden moeten leiden tot minder irritatie en agressie bij de klanten (en tot meer arbeidstevredenheid bij NSers).

Klik hier voor hun voorstellen

De directie van NS reizigers…

…kwam op 21 december 2001 met een reeks toezeggingen en maatregelen die onder andere moeten leiden tot grotere spoorwegveiligheid en adequater optreden ingeval van agressieve zwartrijders

Klik hier voor de tekst van de directiebesluiten

 

lidwordenspoorveilig-5357665