Onveiligheid spoort niet

0

Laatste update: 6 mei 2002

Op 17 april 2002 is het Roodboek ‘Onveiligheid spoort niet’ tijdens een symposium in de Jaarbeurs te Utrecht uitgereikt, in aanwezigheid van ruim 150 vakbondskaderleden bij het spoor, tientallen vertegenwoordigers van de diverse spoorwegbedrijven en van de spoorwegpolitie, president-directeur Noordzij van NS, Rudy Schoonveld van reizigersvereniging Rover en Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid en van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP).

Pieter van Vollenhoven wil samen met de directie van de NS en FNV Bondgenoten naar de formateur van het volgende kabinet. De voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid wil het roodboek “Onveiligheid spoort niet” onder de aandacht brengen.
Het roodboek van de vakbond is op 17 april in Utrecht gepresenteerd. Een belangrijke aanbeveling is de aanstelling van een onafhankelijke ombudsman spoorwegveiligheid. Die zou een einde moeten maken aan de verloedering op en om het spoor.

Voor Van Vollenhoven gaat de aanstelling van zo’n ombudsman niet ver genoeg. Hij pleitte voor strikte veiligheidsregels, vergelijkbaar met de luchtvaart. “Als een vliegtuig onveilig is, vertrekt het niet. Zo moet het ook met de trein.” Hij was ingenomen met de discussie over de veiligheid. “In de achttien jaar dat ik nu voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid bent, heb ik nog maar twee keer zo’n gesprek meegemaakt.”

De tijdelijke president-directeur van NS, Karel Noordzij, omarmde de conclusies van het roodboek ook. Hij zegde toe dat de conducteur op de trein blijft, mits e overheid dat in wettelijke regels vastlegt. In dat geval is de aanwezigheid van conducteurs geen onderdeel van concurrentie meer. Een nieuw kabinet zou dit moeten vastleggen.

Voor FNV Bondgenoten was de presentatie van het roodboek het sluitstuk van een campagne. Die begon met een meldweek voor werknemers op en om het spoor. Mede op basis van de meldingen zijn ruim zestig aanbevelingen gedaan.

Op deze site twee tekstversies van het Roodboek:

Naast de tekst van het roodboek bind u op deze site ook de voornaamste cijfers die de meldweek opleverde (samenvatting Roodboek):