Onveiligheid spoort niet

0

Jarenlange inspanningen, veel tijd en geld, maar onvoldoende resultatenVeiligheid materieel, railinfra en stationsKritiek punt werd genaderdVruchten van jarenlange bezuinigingenVruchten van versnippering