Onveiligheid spoort niet

0

ruim 6% van de voorvallenbezuinigingen/ achterstandenbureaukratische proceduresniet altijd erkend als veiligheidsprobleemelkaar versterkende aspecten:
– versnippering: krimpende veiligheidsmarges
– overheidsinvesteringen in mega-projecten
– verminderen preventief onderhoud
– toenemende benutting spoorwegnet