Onveiligheid spoort niet

0
Laatste update: 29 mei 2002

Persbericht

Klik hier voor de tekst van de brief aan de informateur (pdf-formaat, 52kB)

Utrecht, 29 mei 2002

Vandaag heeft informateur Donner een brief ontvangen van de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Spoorwegen en de VVMC, VHS, de NS en reizigersorganisatie Rover. In de gezamenlijke brief uiten de organisaties de wens dat het nieuwe kabinet een beleid gaat voeren dat de sociale veiligheid bij de spoorwegen zal bevorderen. Op 17 april tijdens de door FNV Bondgenoten georganiseerde symposium ‘Onveiligheid spoort niet’ ontstond het idee om samen de kabinetsformateur te benaderen over de ‘veiligheids’-problematiek bij het spoor. Met de brief vragen de ondertekenaars de informateur, om hieraan in de formatiebesprekingen aandacht te besteden. Volgens de ondertekenaars gaat het om punten die door de centrale overheid gerealiseerd dan wel gefaciliteerd moeten worden.

Het gaat de ondertekenaars om de volgende punten:

  • Wat betreft de politie-ondersteuning bij agressie op stations en in treinen vragen de ondertekenaars onder andere een actieve aansturende en co√∂rdinerende rol van de centrale overheid en dat de beloofde uitbreiding van de capaciteit van de spoorwegpolitie met 220 fte snel gerealiseerd wordt.

  • Wat betreft de sociale veiligheid in de stationsomgeving vragen de briefschrijvers onder andere een duidelijke overheidsrichtlijn die een einde maakt aan de discussie wie verantwoordelijk is voor de veiligheid in en rond de stations. Volgens de briefschrijvers gaat het hier om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij nadrukkelijk ook de gemeentelijke overheid ‘probleemhouder’ is.

  • Verder vinden de organisaties dat de in de concessiewet geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van sociale veiligheid vertaald dienen te worden in concrete, hanteerbare en bindende eisen aan aanbieders van (rail)vervoer. In de contracten met de vervoerders moet sociale veiligheid als herkenbaar contract-item worden opgenomen.

De brief aan de formateur is ondertekend door de heer Noordzij, namens de NS, de heer Schooneveld, namens reizigerorganisatie ROVER, de heer Kusters, namens CNV Spoorwegen, de heer Vankan namens de VVMC, de heer Houtman namens de VHS en de heren Van den Berg en Berghuis namens FNV Bondgenoten. Zij spreken in de brief de hoop uit dat de door hen geformuleerde wensen tijdens de kabintes(in)formatie gehonoreerd zullen worden.