Onveiligheid spoort niet: links

0
Tekst pamflet FNV Bondgenoten Over het congres in Amsterdam

Voor FNV Bondgenoten vormt agressie een speerpunt van haar beleid. Een aantal van onze leden zal dan ook met veel interesse het congres bijwonen. Het merendeel van onze leden probeert op dit moment echter ‘gewoon’ zijn werk te doen: hetzij als bus- of taxichauffeur, hetzij als trein-, tram-, of metropersoneel. Maar is het nog wel mogelijk om ‘gewoon’ je werk te doen als je dagelijks geconfronteerd wordt met zeer uiteenlopende vormen van agressie? Het antwoord op deze vraag is een volmondig NEE!! Dit antwoord zetten wij vandaag kracht bij door niet alleen in de zaal maar ook juist buiten de zaal onze stem te verheffen. Maar ook na vandaag zullen wij van ons laten horen.

Wij, de werknemers in het openbaar vervoer, roepen u mede namens onze collega’s dan ook op dit geluid serieus te nemen.

Agressie is een veelkoppig monster. De schade die dit monster aanricht is enorm. Veel werknemers zitten als gevolg van het toenemend geweld ziek thuis. Voor velen geldt dat hen niet alleen het plezier in het werk maar ook het plezier in het leven is ontnomen. De psychische schade is in veel gevallen onherstelbaar. Het gevoel van onveiligheid heeft de overhand. Het kan iedereen overkomen. Werd agressie vroeger voornamelijk gezien als een randstedelijk verschijnsel, vandaag de dag moeten we constateren dat zelfs de verste uithoeken van het land niet gespaard blijven. Agressie treft niet alleen het personeel. Ook de reiziger staat bloot aan geweld.

Beroving, mishandeling en intimidatie zijn vormen van geweld die maken dat reizigers in het openbaar vervoer zich steeds vaker onveilig voelen. Als personeel staan we vaak machteloos als we bij incidenten te hulp willen schieten. Bijkomend probleem is dat je die machteloosheid niet alleen voelt maar op enig moment ook uitstraalt.

Het laatste dat wij willen is bij de pakken neerzitten. We kunnen niet langer lijdzaam toezien hoe collega’s en reizigers slachtoffer worden van agressie. Voor ons is de maat vol. Wij willen en zullen onze verantwoordelijkheid nemen met alle middelen die ons ter beschikking staan om de veiligheid van reizigers en personeel te garanderen. Wij hopen in u een partner te vinden.

Wij realiseren ons terdege dat er geen pasklare oplossingen zijn. Vandaag wordt u wellicht een stuk wijzer. Debatteren, kennisnemen van succesvolle projecten en hulpmiddelen, we willen het u allemaal niet onthouden. We willen graag geloven dat het congres ‘state of the art’ is. Maar bedenk dat wij dagelijks met agressie geconfronteerd worden. Samen met u willen we de handschoen opnemen. Beschouw dit als een uitnodiging. Uiteindelijk willen we toch hetzelfde:

Gewoon ons werk kunnen doen. Op weg naar een beter en veiliger openbaar vervoer.

Namens de leden van FNV Bondgenoten

werkzaam in het openbaar vervoer,

Andries van de Berg
Ron van Baden

Over het congres:

“Waarom dit congres? De initiafnemers willen het maatschappelijk debat over agressie verder aanzwengelen. Afzonderlijke en gezamenlijke projecten van de partners zullen tijdens het congres de revue passeren. Daarnaast zult u hulpmiddelen aangereikt krijgen om agressie in het verkeer en openbaar vervoer te beteugelen. Daarmee zal het congres een state of the art zijn op het gebied van het aanpakken van agressie. Activiteiten: kennismarkt, discussietafels en workshops. Tijdens het congres krijgt u de mogelijkheid om te luisteren, te praten en te zien. Er is voor elke bezoeker wel wat te halen en er is een ruime keus aan idee├źn en manieren van aanpak. In de workshops treft u gereedschappen om bijvoorbeeld concrete initiatieven te kunnen nemen om te komen tot minder agressie. Op de kennismarkt kunt u kennismaken met de concrete activiteiten die door de initiatiefnemers zijn ontwikkeld. Daar treft u ook de discussietafels aan waar u met andere congresbezoekers onder leiding van ervaringsdeskundigen over uiteenlopende thema’s kunt praten. Initiatiefnemers: Platform Sociale Veiligheid en Samenwerkende Organisaties tegen Agressie in het verkeer en openbaar vervoer. Plaats: Congrescentrum de RAI te Amsterdam. “