Red de arbowet

0

14 juni 2004 Nr. 04/127 Een meerderheid van de werkgevers vindt dat de Arbowet bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden. Veel bedrijven vinden de Arbowet wel ingewikkeld en duur om uit te voeren. Ongeveer de helft van de werkgevers vindt de kosten niet opwegen tegen de baten.

Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Arbowet aanpassen, waarbij werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen. Uitgangspunt van de staatssecretaris is vereenvoudiging en vermindering van de regels.

Staatssecretaris Rutte schrijft dit in een brief naar aanleiding van het onderzoek ‘De Arbowet in beeld’, dat hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de Arbowet. Het is gedaan door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen in Nijmegen.
De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad hoe de Arbowet het beste kan worden aangepast. Daarbij worden ook andere onderzoeken betrokken, zoals een onderzoek naar vermindering van de administratieve lasten op arbogebied.

Staatssecretaris Rutte wil werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid geven. Hij wil dat het nieuwe stelsel vooral gericht is op hoge arbeidsrisico’s. Het is de bedoeling grote risico’s per branche aan te pakken, waarop ondernemingen met meer specifieke arbomaatregelen kunnen aansluiten. Gedetailleerde regels voor lage arborisico’s wil hij zoveel mogelijk voorkomen.

In de Arbowet is bepaald dat bedrijven de belangrijkste arbeidsrisico’s en de te nemen maatregelen moeten beschrijven. Deze verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie zorgt ervoor dat er binnen bedrijven beter wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met zo’n evaluatie nemen meer maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren dan bedrijven die deze niet hebben. Vrijwel alle bedrijven met meer dan vijftig medewerkers beschikken over een dergelijke evaluatie. Bedrijven met minder dan tien werknemers hebben veel minder vaak een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Arbocoördinatoren die binnen een bedrijf werken hebben een belangrijke spilfunctie bij het opzetten en uitbouwen van arbobeleid. De functie van arbocoördinator moet verder worden ingevuld, aldus de onderzoekers. Arbocoördinatoren kunnen door hun ervaring beter bepalen waarvoor een arbodienst precies wordt ingehuurd. Ook kan de ondernemingsraad een grotere rol in het arbobeleid spelen.

Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak van de staatssecretarisbij de aanbieding van het FNV-plan ‘Arbo Werkt’
Klik hier voor de volledige tekst van het onderzoeksrapport ‘Arbowet in beeld’ (pdf-dokument,884kB)
Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamere, behorend bij dit onderzoek (pdf-dokument, 29kB)