Red de arbowet

0

Dit jaar vindt een officiële evaluatie van de arbowet plaats. Ook de FNV heeft een eigen evaluatie gemaakt,die op maandag 14 juni is gepresenteerd.

“Kleine bedrijven moeten van hun vooroordeel verlost worden dat arboregels alleen maar lastig zijn.” Dat zei FNV-bestuurder Ton Heerts maandagmiddag in Den Haag bij de presentatie van de nota ‘Arbo werkt!’ en het in opdracht van de FNV uitegevoerde onderzoek naar arbeidsomstandigheden in kleine bedrijven.

In het perscentrum Nieuwspoort gingen vakbondskaderleden en Tweede Kamerleden in debat over de naleving van arboregels in kleine bedrijven.

Daarmee is het droevig gesteld blijkt uit onderzoek dat het Nijmeegse instituut ITS in opdracht van de FNV heeft uitgevoerd. Meer dan twee op de drie werkgevers met minder dan tien medewerkers houdt zich niet of nauwelijks aan de Arbowet. Bij bedrijven met minder dan vijftig werknemers is dat nog altijd meer dan de helft.

De presentatie van deze gegevens stond onder een slecht gesternte. Staatssecretaris Rutte, die bij de presentatie aanwezig was, heeft onlangs aangekondigd de helft van de arboregels te willen schrappen. Koren op de molen van de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland die de achterban al zo lang voor houdt dat veel wettelijke regels overbodig en bureaucratisch zijn.

Een misvatting, legde FNV-bestuurder Heerts maandag in Nieuwspoort uit. “Met evenveel recht is vol te houden dat duidelijk regels tot betere gezondheidsbescherming leiden. Daardoor zijn de kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid lager en is de arbeidsproductiviteit hoger. Maar ook werknemers hebben geen belang bij regels die complex, onuitvoerbaar of tegenstrijdig zijn.”
(Bron: www.fnvbondgenoten.nl – Auteur: Hans Hupkes)