Nieuwsbrieven

0

Personeelszaken (ARU) logo plaatjes

Universitaire organisatiestructuur op gebiedsniveau die verantwoordelijk is voor het toezicht op de activiteiten met betrekking tot het beheer van de menselijke hulpbronnen van de universiteit, en zorgt voor het vaststellen, ontwerpen en implementeren van beleid, methodologieën en hulpmiddelen voor organisatieontwikkeling en planning, beheer, evaluatie van personeel, in in lijn met de strategieën van de universiteit.

Sicurezza sul Lavoro: il Lavoratore nelle attività commerciali (formazione generale e specifica) | GestaHet waarborgt ook het correcte juridisch-economische en administratieve beheer van alle fasen van de arbeidsrelatie (indienstneming, overplaatsing, wijzigingen logo plaatjes in de relatie, beëindigingen) van zowel het onderwijzend en .

CEL-personeel als het technisch administratief personeel, houdt toezicht op het welzijns- en sociale zekerheidsbeheer evenals het beheer vakbondsrelaties en het opstellen van aanvullende overeenkomsten, toepassingsregelingen en beheersinstrumenten, in lijn met het organisatiemodel van de universiteit.

De procedures met betrekking tot het tot stand komen van onderwijscontracten en de toekenning logo plaatjes van de titel van gastonderzoeker zorg plaatjes en gasthoogleraar hebben betrekking op het gebied.

Gebied voor zorg plaatjes IT- en telecommunicatiediensten (ASIT)

Universitaire organisatiestructuur op gebiedsniveau die verantwoordelijk is voor het toezicht op alle activiteiten met betrekking tot het beheer van applicaties die in gebruik zijn op de universiteit, webdesign en plaatjes zorg -updates, beheer van IT-systemen en -infrastructuren, ondersteuning en technologische ontwikkeling.

De Area houdt via de boekhoudsector ook toezicht op de activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten in de economie die binnen haar bevoegdheid valt.

Onderzoeksgebied plaatjes zorg (ARic)

Universitaire organisatiestructuur op gebiedsniveau waaraan het toezicht op alle activiteiten met betrekking tot onderzoek en de verbetering van knowhow is toevertrouwd, zowel nationaal als internationaal werkdruk, het toezicht op de ontwikkeling van onderzoeksprojecten waaraan het volledige administratieve ondersteuning biedt, van de presentatiefase tot de verbetering van de behaalde resultaten.

De processen op dit gebied bieden echter niet alleen advies- en ondersteuningsactiviteiten voor het opstellen van projecten, maar ook een actieve deelname aan de modellering voor het beheer van de verkregen leningen en werkdruk in het toezicht op de informatiestromen die voortvloeien uit de onderzoeksactiviteit.

Samen met de financiers zorgt het ook voor de nodige rapportering van de gefinancierde projecten en fungeert het als schakel tussen klanten en onderzoekers.

Fials: La Giornata mondiale per sicurezza e salute sul lavoro faccia riflettere sulla prevenzione | Panorama della SanitàDidactisch Gebied en Studentenvoorzieningen (ADiSS)

Universitaire organisatiestructuur op gebiedsniveau waaraan het toezicht op de activiteiten met betrekking tot het onderwijsaanbod is toevertrouwd, waarbij wordt gezorgd voor naleving van de kwaliteitsborgingsvereisten van de opleidingsprocessen, van de ontwerpfase tot de activeringsfase.

  • Waarbij de ondersteuning van de onderwijsstructuren in de activiteiten die nodig zijn voor de activering van het opleidingsaanbod, ook online, waaronder het definiëren van les- en examenkalenders en het toewijzen van onderwijsruimten,
  • Studentenvoorzieningen, zowel qua ondersteuningsbeleid als secretariaatsdiensten ook verzekerd via Campusdiensten, zowel in verband met Stage ,
  • plaatsings- en begeleidingsmogelijkheden, en ziet toe op de implementatie van het internationaliseringsbeleid van het opleidingsaanbod, inclusief ondersteuning bij het vastleggen van internationale overeenkomsten en conventies.
  • Daarnaast overziet het via de sector Logistiek het proces van het tijdelijk gebruik aan derden van representatieve ruimtes van de universiteit

Universiteitsbibliotheeksysteem werkdruk (SBA) Universitaire organisatiestructuur op gebiedsniveau waaraan het beheer van de bibliotheekactiva van de universiteit en de toegang tot informatie die aan digitale media is toevertrouwd, is toevertrouwd. Het Systeem bestaat uit de Systeembureaus en de bibliotheekstructuren waarin de bibliotheek en het technisch-administratieve personeel dat aan het Systeem is toegewezen, werken.

Communicatie en Institutioneel en Cultureel Promotiegebied Organisatiestructuur voor het beheer van Universitaire Evenementen. Deze is belast met de planning en organisatie van het evenement, het uitvoeren van het evenement en het plannen van de communicatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in