Plaatjes

0

Het document moet worden opgesteld binnen 90 dagen vanaf het begin van de activiteiten van elke productie-eenheid waarin ten minste één werknemer werkzaam is. Binnen dit document moeten de criteria die worden gehanteerd voor de risicobeoordeling kort, eenvoudig en begrijpelijk worden gespecificeerd plaatjes griep, waarvan de keuze aan de werkgever wordt overgelaten.

Ook wordt een specifiek programma voorzien, waaruit de maatregelen worden afgeleid die erop gericht zijn de verbetering van het veiligheidsniveau op de werkvloer te garanderen.

Naast de bepalingen voor risicovermindering, evenals voor de preventie en veiligheid van werknemers op de werkplek plaatjes griep, is de DVR. moet de naam van de volgende figuren bevatten:

Werkgever: “is de persoon die verantwoordelijk is voor de arbeidsverhouding met de werknemer of in ieder geval de persoon die, afhankelijk van het type en de structuur van de organisatie waarin de werknemer werkt, de verantwoordelijkheid draagt ​​van de organisatie zelf of van de productie-eenheid aangezien deze beslissings- en bestedingsbevoegdheid uitoefent plaatjes griep “(Artikel 2, lid 1, letter b, Wetsbesluit 81/2008).

Hoofd van de preventie- en beschermingsdienst (RSPP): “persoon die in het bezit is van de vaardigheden en beroepsvereisten bedoeld in art. 32 van wetsdecreet 81/2008, aangewezen door de werkgever, aan wie hij reageert, om de dienst voor risicopreventie en -bescherming te coördineren explosie gif “(Artikel 2, lid 1, letter f, wetsdecreet 81 / 2008).

De vaardigheden en professionele vereisten van de managers en werknemers van de preventie- en beschermingsdiensten moeten geschikt zijn voor de aard van de risico’s die aanwezig zijn op de werkplek en de daarmee verband houdende activiteiten.

Zoals bepaald in artikel 33 van wetsdecreet 81/2008, heeft deze bedrijfsfiguur meerdere taken, het moet namelijk voorzien in de identificatie van risicofactoren, de beoordeling van risico’s, de identificatie van veiligheid- en gezondheidsmaatregelen in de werkomgeving, evenals ” ontwikkeling van veiligheidsprocedures voor de verschillende bedrijfsactiviteiten.

Vertegenwoordiger van werknemers voor veiligheid (RLS) kersttak png of van de territoriale (RLST): “persoon gekozen of aangewezen om werknemers te vertegenwoordigen met betrekking tot aspecten van gezondheid en veiligheid op het werk” (Artikel 2, lid 1, lett. i, Wetsdecreet 81 /2008 explosie gif).

Zoals aangegeven in art. 50 van wetsdecreet 81/2008, moet de veiligheidsvertegenwoordiger van de werknemers verschillende activiteiten uitvoeren, waaronder het bevorderen van de ontwikkeling, identificatie en uitvoering van preventiemaatregelen die geschikt zijn voor de bescherming van de gezondheid en fysieke integriteit van werknemers, en deelnemen aan de periodieke vergadering, in overeenstemming met kunst. 35 van wetsdecreet 81/2008 kersttak png, die moet worden bijgewoond door werkgever, RSPP en bevoegde arts.

Bevoegde arts griep plaatjes: “arts die in het bezit is van een van de kwalificaties en opleidings- en beroepsvereisten bedoeld in art. 38 van wetsdecreet 81/2008, die meewerkt, in overeenstemming met de bepalingen van art. 29, van wetsdecreet 81/2008, met de werkgever met het oog op risicobeoordeling en wordt door deze aangesteld om het gezondheidstoezicht uit te voeren en voor alle andere taken bedoeld in dit besluit “(Artikel 2, c. 1, letter h, wetsbesluit 81/2008).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in