Toolbox SZW

0

Veiligheidseisen – verplichtingen van de werkgever

Werkgever en zekerheid maximaal tilgewicht

Wetsdecreet 81/2008 en de vernieuwingen die door Wetsdecreet 106/2009 zijn geïntroduceerd toolboxmeeting voorbeeld, hebben veel concepten opgenomen die al zijn gespecificeerd in Wet 626/1994.

Dit zijn al die artikelen die zijn gebaseerd op het voorkomen van risico’s in het bedrijf en die bijgevolg de deelname van de werkgever en de werknemers impliceren bij het aannemen van de verplichtingen en preventie- en beschermingsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid op de plaatsen. van werk.

Binnen een bedrijf is daarom de werkgever de eerste persoon die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid op het werk en op wie de verplichting toolboxmeeting voorbeeld om de niveaus van hetzelfde te handhaven valt.

werkgever-en-zekerheid

Deze persoon moet aan de vereiste verplichtingen voldoen fnv nieuwsbrief, daarom heeft hij de verplichting om te vermijden dat de waarschijnlijke en mogelijke gevaren als gevolg van de uitoefening van zijn activiteit, zich kunnen vertalen in risico’s voor de werknemers die worden ingehuurd voor de uitvoering van deze activiteit, die echter niet beslissen de criteria voor de uitvoering ervan, aangezien de organisatorische macht uitsluitend bij de werkgever ligt.

Dat wil zeggen fnv nieuwsbrief, de werkgever organiseert de bedrijfsactiviteit om het werk te voltooien dat de werknemers zullen moeten uitvoeren, die moeten voldoen aan wat van hen wordt verlangd, maar door dit te doen heeft de werkgever de plicht om de psychofysische integriteit van werknemers te beschermen door het elimineren van of proberen de risico’s die schade aan deze onderwerpen kunnen veroorzaken te minimaliseren.

De werkgever is gelijk aan de managers en supervisors die alle activiteiten organiseren die door de werknemers worden uitgevoerd en waarvoor de geconsolideerde wet betreffende de veiligheid op de werkplek bepaalt dat zij, naast het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de werknemers, hen ook informeren over de specifieke risico’s waaraan zij worden blootgesteld, de basisregels voor preventie aanleren en werknemers opleiden in het juiste gebruik van beschermingsmiddelen en -instrumenten fnv duurzame inzetbaarheid.

De werkgever moet uit hoofde van deze verantwoordelijkheden ook voldoen aan de verplichtingen die hem vereisen om de werknemer in staat te stellen machines, gereedschappen fnv duurzame inzetbaarheid en instrumenten te gebruiken die geen risico voor de gezondheid en integriteit inhouden.

Dit gaat gepaard met de verplichting om medewerkers te informeren en op te leiden over de gevaren fnv professionals die kunnen voortvloeien uit ongepast gebruik van machines en gereedschappen.

In dit verband is recentelijk het Wetsdecreet 106/2009, vergeleken met het Wetsdecreet 81/2008 fnv professionals, voorzien in zwaardere strafrechtelijke sancties voor de schending van deze verplichtingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in