Links over arbowetgeving, regels en normen

0
 

Laatste update: 26 juni 2003

Sites met Wetteksten Tekst en uitleg Jurisprudentie

Wetteksten

Veel teksten van arbowetgeving en arbo-gerelateerde wetgeving tref je op deze site aan. Maar ook andere sites zetten hun beste beentje voor:

De website van het Nederlandse deel (‘Nederland Focal Point’) van het Europese Informatiesysteem voor Arbeidsomstandigheden. (16-01-02)

De Staat heeft aan Sdu (Staatsdrukkerij en uitgeverij) opdracht verleend tot de bouw van een wettenbestand dat voor iedereen kosteloos via internet toegankelijk is. Dit product komt in het 3e kwartaal van 2002 op internet beschikbaar.
Vooruitlopend hierop worden teksten van wet- en regelgeving met eenvoudige zoekmogelijkheden beschikbaar gesteld.
Inmiddels tref je er al vele belangrijke wetsteksten aan, zoals de complete tekst van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 . (16-01-02)

Steeds meer overheidsinformatie, inclusief kamerstukken, wet- en regelgeving en nog veel meer op het ‘loket’ van de overheid op internet: www.overheid.nl . Soms in pdf-formaat, waarvoor je de gratis Acrobat Reader kunt downloaden (16-01-02).

Steeds vaker verwerven NEN en ISO-normen een ‘semi-wettelijke’ status. Bijvoorbeeld omdat er in een arbo-beleidsregel naar verwezen wordt. Of soms zelfs in arbobesluit en arboregeling. Centraal in het ontwikkelen, aktualiseren en onderhouden van dergelijke normen staat het Nederlands Normalisatie Instituut in Delft. De normen die door dit instituut worden uitgegeven zijn niet zomaar van het internet te downloaden. Daarvoor moet nl. dik betaald worden. Wel een overzicht welke normen er zoal zijn. De online-catalogus is wel een stuk overzichtelijker dan het dikke boekwerk dat men uitgeeft, en er kan ook ‘online’ besteld worden. Sinds de lente van 2000 zijn NNI en NEC (Nederlands Electrotechnisch Comit√©) samen gehuisvest onder de nieuwe naam ‘NEN’. De site van de organisatie is inmiddels aanmerkelijk verbeterd (ook de zoekfunktie) (16-01-02)

Tekst en uitleg

Wetteksten vormen weerbarstige materie. Een aantal sites doet zijn best arbo-wetgeving in normaal Nederlands uit te leggen.

Op de arbosite van FNV Bondgenoten: de tekst van de brochure ‘toelichting op de arbowet’ in PDF-formaat beschikbaar (grootte 100 kb) De gratis Acrobat Reader moet hiervoor eerst worden opgehaald. Nu ook als ‘gewone’internet-pagina (26-06-2003)

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vindt u niet wat u zoekt? Bel dan het gratis informatienummer 0800-9051. (16-01-02)

De arbeidsinspectie is tegenwoordig ook aanwezig op het internet (02-12-02)

Op de site van de BPV (Breed Platform Verzekerden en Werk) vindt u onder andere informatie over de ‘Wet op de Medische Keuringen’ (16-01-02)

De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een interessante site met informatie en links m.b.t. ARBO-wetgeving (16-01-02)

Op de Wetwegwijzer vindt u diverse links met informatie over Arbeidsomstandigheden, zoals bij voorbeeld de FARBO-regeling voor het fiscaal voordelig afschrijven van arbo-investeringen. De informatie is in PDF-formaat waarvoor eerst de gratis Acrobat Reader moet worden opgehaald (05-12-02)

Arbeidsrecht: van ‘Arbeidsinspectie’ tot ‘Zwangerschap’: korte, maar krachtige wetgevings- en juridische informatie over tientallen onderwerpen vinden we op het Juridisch Startpunt (16-01-02)

Twee sites die typisch horen bij het poldermodel: advies- en overlegorganen tussen overheid en werkgevers/ werknemers:

de Sociaal-Economische Raad (SER) (16-01-02)
de Stichting van de Arbeid (16-01-02)

Tenslotte een algemene site met veel nuttige informatie over de opbouw van de Rechtspraak in Nederland, tevens voorzien van een actualiteiten-rubriek met zoekfunctie (16-01-02)

Jurisprudentie (rechtspraak): klik hier

Kijk voor arbowetgeving ook elders op deze site!