Links naar vakbonden

0
 

Laatste update: 12 februari 2003

FNV Bouw (voorheen: de Bouw- en Houtbond) (16-07-02)

AbvaKaboFNV, de grote FNV Bond voor ambtenaren en zorgsector. Weinig tot geen aandacht voor arbeidsomstandigheden op deze site. (16-07-02)

Vakbond.pagina.nl
Tientallen, zoniet honderden links naar vakbonden en vakbondsonderwerpen op deze dochter van Startpagina.nl. Ook links naar o.a. medezeggenschaps-sites en werkgeversorganisaties. (16-07-02)

De nodige aandacht voor arbeidsomstandigheden op de site van het CNV (vooral over veilig werken). (05-12-02)

Idem dito op de site van de CNV bedrijvenbond, maar dan met een accent op werk en gezondheid. (12-02-03)

EVV/ ETUCO…Europese vakbeweging (16-07-02)

Het ‘European Trade Union College (ETUCO)’ en de ‘Association for European Training of Workers on the Impact of New Technology (AFETT)’ vormen samen de opleidingsdiensten van de ‘European Trade Union Confederation’ (ETUC). In het Nederlands spreken we dan overigens ‘gewoon’ over het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) En als we ons door al die afkortingen heengeworsteld hebben, treffen we een vakbondssite met informatie over (Europese) vakbondscursussen, links, en brochures.

Vooral interessant voor leden van Europese Ondernemingsraden

Trade Union Technical Bureau (TUTB) (16-07-02)

De instelling van het EVV die zich bezighoudt met arbeidsomstandigheden. Ook de Europese Vakbeweging (officieel: ‘Trade Union Technical Bureau’) voert campagne tegen RSI