Arbeidsomstandighedenplatforms en samenwerkingsverbanden

0
     Laatste update 12 mei 2001
  Arbouw (10-05-01)
Site voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid.  European Work Hazards Network (10-05-01)
Living here are : workers, activists, occupational safety and health experts, researchers, journalists. Our aim is to improve working conditions in Europe and the rest of the world. 

De website van het Nederlandse deel van het Europese netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit netwerk heeft tot doel informatie over veiligheid en gezondheid op het werk te verspreiden naar werkgevers en werknemers in de Europese Unie. Daarnaast wordt hiermee de samenwerking en uitwisseling van informatie en ervaring bevorderd tussen de Lidstaten onderling.
Een samenwerkingsprojekt van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO Arbeid en FNV

De website biedt onder andere: 
– arbo wet- en regelgeving (Nederlands en Europees) 
– overzicht gecertificeerde arbodiensten 
– teksten van arbo convenanten 
– arbo-aktiviteiten in bedrijfstakken 
– een arbo-adressengids 
– overzicht en korte inhoud van arbo-informatiebladen 

Voor een deel van de informatie is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk (gratis te downloaden) 
Zie ook: European Agency for Safety and Health
(11-05-01)

Breed platform verzekerden en werk, met onder andere een inventarisatie voor klachten en problemen van mensen met gezondheidsproblemen (12-05-01)

Cesmetel O+A, Stichting Opleiding en Arbeidsmarkt in de metaal- en electrotechnische industrie (voortgevloeid uit de CAO). Flitsende site (daardoor helaas niet erg snel), informatief (10-05-01)

Het Centrum Gezondheidsbevordering op de Werkplek (GBW) bestaat sinds 1995 en is een initiatief van het Astma Fonds, de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF. Deze drie organisaties verrichten al lang preventieve activiteiten voor gezond gedrag van de bevolking in het algemeen. Gezondheidsrisico’s door het werken met gevaarlijke stoffen, alcoholgebruik, roken, ongezonde voeding, gebrek aan beweging en stress komen ook op de werkvloer voor. (10-05-01)

BGZ Wegvervoer heeft als doel het bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid in het beroepsgoederenvervoer over de weg. In BGZ Wegvervoer werken samen de werkgevers- en werknemersorganisaties: Transport & Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond. Nuttig als je wilt shoppen in het brede aanbod van diensten van deze club. Verzuim- en reïntegratiebeleid, werken met rolcontainers en handpallettrucks worden hier uitgebreid gedokumenteerd, maar verder is de informatie vaak erg beknopt. Wel zijn veel arbo-folders (soms gratis) te bestellen. (12-05-01)