Milieu-links

0
 

Informatie

MilieuOnline
De milieusite van uitgeverij Samsom. Informatie over regelgeving, vergunningen, jurisprudentie. Helaas is met name de milieujuridische informatie alleen beschikbaar tegen betaling (voor abonnees). Iets wat we helaas steeds vaker zien op het internet ! (08-11-02)

The International Corporate Environmental Reporting Site Je komt binnen op een Engelstalige pagina, maar er is veel Nederlandstalig nieuws in de “Dutch section”, alsmede een ‘nieuwsarchief’ over de afgelopen jaren. Ook een overzicht van Nederlandse bedrijven die een milieujaarverslag hebben gepubliceerd. (08-10-02)

Voor het online bekijken van milieujaarverslagen kun je terecht op…
Milieujaarverslagen Nederlandse Bedrijven
Een overzicht van Nederlandse en Vlaamse bedrijven die een milieujaarverslag uitbrengen, en met name: de link naar die bedrijven die hun jaarverslag op het net hebben geplaatst. Overigens zijn dit er nog erg weinig. Misschien een hint voor Ondernemingsraden en VGWM-commissies van de bedrijven die nog niet op het net te vinden zijn? (08-10-02)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) geeft informatie over de meldingsregels voor transporten van gevaarlijk afval en bedrijfsafvalstoffen in Nederland en publiceert de Afvalstofcodelijst waarin on-line kan worden gezocht (08-10-02)

ISO 14000 InfoCenter Informatie en discussie rondom deze norm voor milieuzorgsystemen.(08-10-02) EPA-documenten (milieu-)gevaarlijke stoffen
Een “zoek-menu” voor tal van stoffen.(08-10-02)

Actuele informatie voor zowel bedrijven als overheden over het beheer en de verwerking van afvalstoffen. (08-10-02)

De site van de stichting Milieukeur bevat onder andere een overzicht met criteria voor verlening van het Milieukeur aan producten en diensten. Informatie voor producent en consument.(08-10-02)

Informatie voor milieumanagers in voornamelijk het midden- en grootbedrijf. Tegen betaling kan desgewenst advies worden gevraagd over specifieke milieuproblemen in het bedrijf in de rubriek “Raad op Maat” (08-10-02)

Overheden

VROM Online
De site van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. (09-07-01). Met onder andere uitgebreide informatie over het vierde Nationale Milieu Beleidsplan (NMP4) en een overzicht van Milieukeurmerken (08-11-02)
 
OVAM
Informatieve site van de “Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij”, het afvalbureau van het Vlaamse ministerie van Leefmilieu en Tewerkstelling. (08-10-02)

Infomil Het Informatiecentrum Milieuvergunningen. Een initiatief van de ministeries van VROM en EZ, met veel informatie over vergunningverlening en al wat daar omheen hangt: analyses, rapporten, richtlijnen, regels enzovoort. Van verpakkingseisen tot de risico’s van elektro-magnetische straling (08-10-02)
De Facilitaire Organisatie Industrie (FO-Industrie) ondersteunt de uitvoering van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie voor gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het doelgroepbeleid geeft bedrijven de ruimte zelf een milieuaanpak te ontwikkelen (08-10-02)


new-7714841Het publieke debat over biotechnologie en voedsel “Eten en Genen” bood burgers de kans zich te informeren en van zich te laten horen. Ook de regering en de Tweede Kamer vinden het belangrijk dat alle vragen en meningen die over dit onderwerp leven worden uitgesproken. De resultaten van het debat zijn te vinden op de site van het Ministerie van LNV.(08-10-02)

Milieu-organisaties Stichting Natuur en Milieu
Landelijke milieu-organisatie met kennis op veel terrein milieu en economie, wetgeving, bedrijfsmilieuzorg, enz. (08-10-02)
Milieudefensie
Een van de grote, landelijke milieu-organisaties; het Nederlandse lid van het wereldwijde milieu-actienetwerk ‘Friends of the Earth International’. (08-10-02)

Milieufederatie Noord-Holland
Koepel van natuur- en milieuorganisaties in de provincie Noord-Holland. Onder meer actief richting havens en (grotere) industrie in de provincie.(08-10-02)

Meldpuntennetwerk Gezondheid & Milieu
De meldpunten registreren gezondheidsklachten die mogelijk met milieuvervuiling te maken hebben, om dit probleem beter in kaart te krijgen. Met daarnaast ook een lange lijst provinciale, regionale, stedelijke, dorpse en zelfs straatgebonden milieu(aktie)groepen. Uitgevers van een maandelijkse elektronische nieuwsbrief. (08-10-02)

De Stichting Milieuwijzer beheert de website ‘Ecomarkt’ met o.a. de pagina’s over duurzaam ondernemen, duurzaam beleggen en de ‘groene webwijzer’ met meer dan 5000 adressen van ‘groene’ organisaties en bedrijven. De Stichting zelf ” verzorgt internet communicatie voor bedrijven en instellingen die werken aan een duurzame samenleving. Onze klanten houden zich bezig met onderwerpen als natuur, milieu, duurzame energie of bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking,” om het maar in hun eigen woorden te zeggen…(08-10-02) Jongeren Milieu Aktief
Campagnes en informatie, gericht op jongeren van 12 tot 28. (08-10-02)

De Kleine Aarde
Deze organisatie laat zien hoe milieuvriendelijk leven en werken mogelijk is. (08-10-02)

Stichting Publieke Zaken
(Stichting PZ) is een non-profit organisatie die zich voornamelijk bezig houdt met het maken en onderhouden van internetsites voor bedrijven en organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Interessant vanwege een groot aantal links naar milieu-organisaties en -bedrijven. (08-10-02)

Wereld Natuur Fonds 
Bekend van de panda, maar ook het broeikaseffect en andere grote milieuproblemen krijgen de aandacht. (08-10-02)

Greenpeace International
Deze internationale organisatie “is an independent, campaigning organisation which uses non-violent, creative confrontation to expose global environmental problems, and to force the solutions which are essential to a green and peaceful future”. De Nederlandse afdeling van Greenpeace geeft recente landelijke informatie (05-12-02)

Friends of the Earth Home Page
De internationale club van Milieudefensie. (08-10-02)

World Wide Fund for Nature Het internationale Wereldnatuurfonds. (08-10-02)

Geluidnieuws.net zeer informatief internettijdschrift over lawaaihinder. (08-11-02)

Stichting Kringloop Blik
Hoe zit dat met recycling? De ‘Stichting Kringloop Blik’ (SKB) legt haarfijn de levenscyclus van uw cola- of pilsblikje uit (08-10-02)

Duurzaam beleggen
Ook in de aandelen? En dat dan willen combineren met uw betrokkenheid bij het milieu? Op deze site veel informatie over duurzaam, groen en ook nog ethisch beleggen. (08-10-02)

Onderzoek en advies

De Stichting Metaal en Milieu heet nut Stichting Adviescentrum Metaal. De stichting adviseert en neemt de milieu-, arbo- en kwaliteitszorg van de ondernemer in de metaal-sector en elektrotechnische industrie uit handen.Jammer genoeg een weinig informatieve site, op de rubriek ‘laatste nieuws’ na (11-09-03)

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie  Index van TNO, dat onder andere veel expertise heeft op het gebied van duurzame energie,
milieukwaliteit, milieutechnologie e.d. (08-10-02)

Andere (internationale) links (08-11-02)