Overige handige links

0

Laatse update: 7 januari 2003

new-7992013TNO-Arbeid probeert de zoekenden in arboland behulpzaam te zijn met een drietal instrumenten: (7 januari 2003)

  1. de Arbo Webwijzer : via de Arbo-webwijzer kunt u op trefwoord zoeken in een groot aantal sites. Sympatiek is dat de zoekresultaten worden voorzien van een ‘ beoordeling’ . Minder leuk is dat het aantal zoekresultaten niet altijd overhoudt en op b.v. een onderwerp als ‘ tillen’ niets te vinden is. Bovendien zijn de zoekresultaten niet altijd representatief te noemen. Zoekend op ‘beroepsziekten’ ontbreken bijvorbeeld zowel FNV Bureau Beroepsziekten als het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dit uiteraard allemaal op de datum dat we de site bekeken – 7 januari 2003. Hier is nog veel werk aan de winkel!
  2. Arbo Informatiebestanden. Via dit informatiebestand kunt op zoek gaan naar organisaties die ook informatie aanbieden op internet. Per organisatie is aangegeven wat voor soort informatie zij beschikbaar stelt en onder welke voorwaarden. Gezien het feit dat het aantal opgenomen URL’s op 7/1/2003 minder dan 40 bedroeg, moet ook hier nog veel werk verzet worden
  3. Aanzienlijk beter gevuld is de bibliotheekcatalogus van TNO Arbeid. Wie op zoek is naar een arbo-publikatie (ouderwets: op papier) zal hier veel van zijn of haar gading vinden

Gezondheidspagina
Een grote verzameling links m.b.t. gezondheid (7/1/03)

Zoekmachines bij de vleet…via een speciale pagina op onze site!   ARBO.pagina.nl , een van de vele startpagina-dochters. Honderden links voor het oprapen. (7/1/03)