Links bij het 'Jaar van de Tijd'

0
logo-detijd-2570861 knop1_vgwm-5344673

Laatste update: 6 november 2002

 • Van Burnout naar Burnin’ is het motto van het ‘Onafhankelijk informatie- en communicatieplatform voor stress en burnout’ o.a. in samenwerking met FNV Noord, met vooral veel aktueel nieuws en praktijkervaringen over het gevecht tegen stress en burnout.(10-06-02)
 • Op dezelfde site een aparte reeks pagina’s voor het initiatief van FNV Noord om een ‘Landelijke Burnout Belangenbehartiger Vereniging’ op te richten. Over de definitieve naam is men het kennelijk nog niet eens, want in haar openingstoespraak in Heerenveen heeft Kitty Roozemond (FNV) het over een ‘Landelijke Stress Vereniging’ en in het persbericht wordt gesproken over een ‘Landelijk Centrum voor Burnout’. Afijn als je er maar terecht kunt met klachten en problemen.(10-06-02)
 • www.stressophetwerk.nl is de toepasselijke naam van de site die door het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) in het kader van hun anti-stresscampagne 2001 in het leven is geroepen. Over het tijdig herkennen en voorkomen van werkstress (10-06-02)
 • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op zijn site een dossier opgezet met de titel ‘meer of minder werken’ Hier tref je informatie over allerhande regelingen die het combineren van werk en zorgtaken moeten vergemakkelijken. Van ouderschapsverlof tot en met de nieuwe wet op de kinderopvang. Een uitleg van de WAA (Wet Aanpassing Arbeidsduur) ontbreekt ook niet. (10-06-02)
 • Het ministerie heeft voor dit soort zaken zelfs een apart projectbureau opgezet: het Projectbureau Dagindeling. Met een eigen internetsite. Het projectbureau verstrekt onder andere subsidies aan initiatieven die kwesties rondom werk en privé inzichtelijk maken, dan wel aanpakken. De overwerkcalculator en gesprekssimulatie werkdruk die je op deze site vindt zijn o.a. met behulp van zo’n subsidie gerealiseerd.(10-06-02)
 • de vakcentrale FNV heeft – als initiatiefnemer van de campagne – het een en ander over het onderwerp ‘tijd’ op de site staan. Dus linken we je maar direct door… (06-11-02)
 • FNV Bouw heeft de werknemerswens naar meer zeggenschap over eigen tijd omgezet in een aantal concrete CAO-voorstellen(10-06-02)
 • De Algemene Onderwijs Bond (AOb) ontwikkelde een formulier plus rekenprogramma om de eigen arbeidtijden in het licht van de arbeidstijdenwet te bewaken.(10-06-02)
 • naast dit ‘Jaar van de tijd’ deel biedt de arbosite van FNV Bondgenoten ook nog erg veel informatie, advies en hulpmiddelen over het onderwerp werkdruk. Plus een flink aantal werkdruk-links(10-06-02)
 • Eén van de vele ‘startpagina-dochters’ heet onthaasten.pagina.nl. Met tientallen links rond thema’s als onthaasten en tot rust komen. Met de nodige verwijzingen naar trainingen, workshops, therapiën… (10-06-02)
 • De regering wil de arbeidstijdenwet en het burgerlijk wetboek wijzigen, om werknemers meer zeggenschap te geven over hun arbeidstijden. Lees hier het wetsontwerp en de (gewijzigde) memorie van toelichting (beide pdf-dokumenten)(10-06-02)
 • In juli 2000 ging het wetsvoorstel van de wet Arbeid en Zorg naar de tweede kamer. In maart 2001 werd dit voorstel behandeld. Op deze site het wetsvoorstel uit 2000, plus de memorie van toelichting. Beide als pdf-document, dus je hebt Acrobat Reader nodig om ze te ontcijferen.(10-06-02)
  Tijdens de kamerbehandeling zijn ladingen amendementen gelanceerd, dus ongetwijfeld zal de definitieve wettekst er anders uitzien. Om daar zicht op te krijgen adviseren we je om te surfen naar www.overheid.nl, en daar in de officiële publikaties te zoeken naar ‘arbeid en zorg’ (10-06-02)