Tillen: links

0


Laatste update:
5 november 2002

Een heldere uiteenzetting hoe het nu precies zit met een al dan niet wettelijke ’tilnorm’, staat beschreven bij het ‘Nederlandse Focal Point. (5-11-02)

Een zeer uitgebreide (Engelstalige) toelichting op de NIOSH-norm staat op de site van CDC, het ‘Centers for Disease Control and Prevention’, een Amerikaanse overheidsinstantie. Desgewenst ook direct als pdf bestand te downloaden (let op: bijna 4MB!) (5-11-02)

Bereken het maximaal tilgewicht online. Gebaseerd op de NIOSH-norm en beschikbaar op onze eigen website. (5-11-02)

Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsfysiotherapeuten een helder artikel onder de titel ‘Gezond op het dak’, geschreven voor dakdekkers en loodgieters (…), maar door de benadering ‘in grote lijnen’ ook uitermate geschikt voor andere beroepsgroepen. (5-11-02)

Het Arbokenniscentrum voor zorg en welzijn besteedt een hele pagina aan fysieke belasting en tillen. Veelal toegespitst op zorginstellingen uiteraard. (5-11-02)