Links over medische keuringen

0

De Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is een landelijk informatie- en adviespunt, waar mensen terecht kunnen met vragen en/of klachten over het afsluiten van particuliere verzekeringen en over het verkrijgen en behouden van werk. De Helpdesk is vooral bedoeld voor mensen die gezondheidsproblemen hebben of hebben gehad. Open op werkdagen van 12.00 tot 20.00: te bereiken op 020 – 4 800 300 voor vragen over werk en verzekeringen in verband met gezondheid. Ook werkgevers en personeelsfunctionarissen kunnen bij de Helpdesk terecht.

Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Helpdesk aangewezen om per 1 januari 1999 een tijdelijk meldpunt Wet Medische keuringen(WMK) in te stellen. (18-07-00)

Ook een overzicht wat bij keuringen wel en niet mag is op deze site te vinden.
Bovendien heeft de Helpdesk vanaf 1 juli 1998 de meldlijn over arbodiensten overgenomen van de FNV. Indien u vragen en/of klachten heeft over arbodienst of arbo-arts, dan kunt u ook contact met hen opnemen.(18-07-00)

De bovengenoemde helpdesk is onderdeel van het Breed Platform Verzekerden en Werk.(18-07-00)
Het BPV&W is een organisatie die zich inzet voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij werk en verzekeringen in verband met gezondheidsproblemen in heden of verleden.  

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een folder over dit onderwerp uitgebracht, die telefonisch of per e-mail is te bestellen.(18-07-00)