Links Biotechnologie

0
knop1_vgwm-3441954

Laatste update: 24 april 2003

De site van de commissie Terlouw, die de diskussie over biotechnologie tot ‘brede maatschappelijke diskussie’ moest maken. Het publieke debat over biotechnologie en voedsel bood burgers de kans zich te informeren en van zich te laten horen. Ook de regering en de Tweede Kamer vonden het belangrijk dat alle vragen en meningen die over dit onderwerp leven worden uitgesproken.Project niet echt geslaagd, maar wel een informatieve site.(8-2-02)

biotechnologie.pagina.nl: een startpagina-dochter over biotechnologie (8-2-02)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: de initiatiefnemer tot de diskussie over biotechnologie biedt ook op de eigen site uitgebreide informatie over dit onderwerp (8-2-02)
En een brochure over biotechnologie – afkomstig van hetzelfde ministerie, ook te vinden op het web (8-2-02)

Stichting Voedingscentrum Nederland wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van LNV en VWS) om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid en veiligheid. (24-04-03)
Het Voedingscentrum- genetische modificatie geeft daarnaast uitgebreide informatie over de vraag ‘wat is genetische modificatie’ (24-04-03)
Biotechnologie.net onder de vleugels van de Landbouw Universiteit Wageningen. Biotechnologie van ‘geschiedenis’ tot ‘woordenlijst’ (8-2-02)

Het Nederlands Platform voor Gentechnologie , kritisch, met achtergronden in o.a. de milieubeweging, en erg veel links naar alle ‘uithoeken’ van genetische modificatie en biotechnologie (8-2-02)

Het Ministerie van VROM (Milieu dus) is het tweede ministerie, na het al eerder genoemde LNV, dat aandacht heeft voor biotechnologie. Overigens beperkt in vergelijking mat sommige anderen…(8-2-02). En dan is er ook nog…

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministeries verdringen zich – werken ze ook nog samen? -en dus biedt ook dit ministerie biedt uitgebreide informatie over biotechnologie (8-2-02)

De consumentenbond over biotechnologie:onder de kop ‘genvoedsel’ vinden we berichten en standpunten (8-2-02)