Links Bestrijdingsmiddelen

0

Een goede start voor een ‘surftocht’ naar bestrijdingsmiddelen is de site van Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB): Alle bestrijdingsmiddelen die in Nederland gebruikt, verhandeld of in voorraad worden gehouden, dienen eerst te zijn toegelaten op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (pdf-bestand, 81 kB). Het betreft zowel gewasbeschermingsmiddelen, desinfectiemiddelen, aangroeiwerende scheepsverven, houtconserveermiddelen als middelen voor huishoudelijk gebruik. Bestrijdingsmiddelen worden beoordeeld op werkzaamheid, alsmede mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu, voor de volksgezondheid en voor de toepasser. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen is een zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de toelating van bestrijdingsmiddelen.

Ook de (grotendeels Engelstalige) site ‘Agralin’ van de Landbouw Universiteit Wageningen (‘Wageningen University and Research Centre’), is een schatkamer aan informatie.

Zeker het vermelden waard is de Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Deze Milieumeetlat is ontwikkeld in samenwerking met het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG) en geeft inzicht in de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen voor het milieu.

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) geeft actuele informatie over gewasbescherrning in met name de glastuinbouw en de resultaten van de belangenbehartiging gewasbescherming

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) is een onafhankelijke, ideƫle stichting, die met onderzoek, advies en bemiddeling een duurzame land- en tuinbouw wil bevorderen.
Sinds kort worden alle rapporten online beschikbaar gesteld. Veel in PDF-formaat, waarvoor eerst de gratis Acrobat Reader moet worden gedownload.

De voorlichtingssite van de Kerngroep Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) gaat over gewasbescherming in de meest ruime zin van het woord.

De NWO-Stichting voor de Technische Wetenschappen (NWO-STW) voert onder andere themagebonden programma’s en onderzoeken uit, veelal op het gebied van bestrijdingsmiddelen, gewasbescherming en verbetering van het milieu.

Ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij levert een schat aan informatie op gewasbeschermingsgebied.

De Environmental Working Group (EWG) geeft veel informatie over pesticiden, vervuiling van het milieu en over hun eigen onderzoeken naar gezondheid en milieu.

PANNA staat voor Pesticide Action Network North America en geeft heel uitgebreide informatie over pesticiden en alternatieve middelen. Een mooi opgezette “voor elk wat wils”-site, zeker een aanbeveling waard.

Alert-Pest Net, Environmental and Pest Management Tools, Water Quality and Wildlife Concerns. Een wat rommelige site met onder andere een bonte verzameling links naar organisaties op het gebied van pesticiden en andere milieuzaken.

Voor de chemici onder ons: het Compendium of Pesticide Common Names, een alfabetische index van alle door het ISO goedgekeurde namen en bestanddelen van meer dan 1000 pesticiden.

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft een wat rommelige site over pesticiden. Voornamelijk algemene informatie over het gebruik, veiligheidsvoorschriften, bescherming en voorlichting. Wel zeer lezenswaardig !

Het Pesticide Education Center verzorgt, zoals de naam al aangeeft, opleidingen en geeft voorlichting over het gebruik van pesticiden en de gevaren daarvan, ook in ons dagelijks leven en de huishouding. Er kunnen gratis teksten worden gedownload en (uiteraard) ook tegen betaling boeken worden besteld.

Het in Londen gevestigde Consumers International geeft per regio zeer brede informatie over veiligheid van consumenten. Gevaar van pesticiden-gebruik, maar ook veel over genetisch gemanipuleerd voedsel.