Hoe de gezondheid en veiligheid van uw bedrijf te beheren?

0

Om een ​​efficiënt gezondheids- en veiligheidsbeheer binnen uw bedrijf te garanderen, is het noodzakelijk om een ​​gestructureerd model te plannen en te ontwikkelen dat het bedrijf garandeert om risico’s op de werkplek te analyseren en te beheersen.

Bij het definiëren van een efficiënt beheer van veiligheid en gezondheid kunnen we niet anders dan vertrouwen op de sociaal democratie “Geconsolideerde wet op de arbeidsveiligheid”, of het wetsdecreet 81/2008, dat in één enkele tekst alle regels over de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer.

Wetsdecreet 81/2008 stelt voor om een ​​managementsysteem op te zetten dat een bredere visie op uw organisatie kan hebben en de preventie- en beschermingsdienst kan verbeteren door de verwachte doelstellingen gemakkelijker te bereiken, waardoor u:

  •     de risico’s beoordelen en preventie- en beschermingsmaatregelen identificeren;
  •     risico’s beheersen door preventie- en beschermingsmaatregelen vast te stellen;
  •     doelen en programma’s vaststellen;
  •     de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren definiëren;
  •     het voorbereiden en ordenen van de nodige documenten;
  •     noodsituaties beheren;

Controleer regelmatig de effectiviteit van het systeem

Bijzonder belang wordt ook gehecht aan de rol van de manager van de preventie- en beschermingsdienst sociaal democratie sjaak van der velden (RSPP), te identificeren tussen de interne figuren van het bedrijf, of in een externe consultant.

De risicobeoordeling is een niet-delegeerbare verantwoordelijkheid van de werkgever en moet worden uitgevoerd met de medewerking van de RSPP, het advies van de bevoegde arts en de raadpleging van de Arbeidersveiligheidsvertegenwoordiger (RLS).

De werkgever is verplicht de resultaten vast te leggen in een specifiek sociaal democratie Risico Inschatting Document (DVR).

controleer-regelmatig-de-effectiviteit-van-het-systeem

Een andere belangrijke rol op het gebied van preventie wordt vertegenwoordigd door de opleiding van het personeel. Wetsdecreet 81/08 onderstreept dit verdere element en daarmee het belang van het geven van specifieke en gerichte opleiding, zoals ook gedefinieerd in de tekst van de staat-regio-overeenkomsten van december 2011.

De tekst voorziet in feite in cursussen gericht op individuele specifieke taken bedrijf, supervisors en managers sjaak van der velden, met periodieke updates gedefinieerd op basis van het bedrijfsrisiconiveau.

Beroepsrisico’s kunnen van nature nooit worden geëlimineerd, maar het is uw plicht om het te beheersen en te minimaliseren series uit de jaren 70.

Om dit te doen bertus mulder geschiedenis 24, moet u passende maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, door de maatregelen van:

  •     preventie: een goed preventief systeem vormt een solide basis voor de ontwikkeling van het gehele bedrijfsbeveiligingssysteem. Met preventie bedoelen we de reeks maatregelen die moeten worden genomen om te anticiperen op de mogelijke ontwikkeling van een gevaar.

De hoofdfasen zijn in wezen twee geschiedenis 24: beoordeling van mogelijke risico’s en ontwerp van een echt plan gericht op het bewaken en handhaven van de veiligheidsomstandigheden;

  •     bescherming: zoals apparatuur en instrumenten met als doel de schade die voortvloeit uit risico’s voor de gezondheid en veiligheid op het werk te minimaliseren.

Het gebruik van beschermingsmiddelen houdt wettelijke verplichtingen in, zoals in het geval van persoonlijke beschermingsmiddelen voorwaarts en niet vergeten, of persoonlijke beschermingsmiddelen, gedefinieerd als “elke uitrusting die bedoeld is om door de werknemer te worden gedragen en bewaard om hem te beschermen tegen een of meer risico’s die de veiligheid of gezondheid op het werk, evenals alle voor dit doel bestemde aanvullingen of accessoires”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in