Arbosite FNV Bondgenoten

0

Kan een werkgever van een werknemer eisen dat hij thuisblijft totdat de arbodienst is langs geweest en toestemming heeft gegeven om het huis te verlaten?

De werkgever mag – na instemming van de ondernemingsraad – in de ziekmeldingsprocedure opnemen dat een werknemer na zijn ziekmelding moet thuisblijven, in afwachting van een bezoek van de arbodienst. De duur van die periode – zowel het aantal dagen als het aantal uur per dag – moet redelijk zijn.

Bijvoorbeeld: gedurende vijf werkdagen ‘s ochtends van negen tot elf en ‘s middags van één tot drie uur moet de zieke thuis zijn.

Een periode van vijf werkdagen, gedurende 24 uur per dag is niet redelijk.

Het is ook onredelijk om in de procedure op te nemen dat een zieke werknemer het huis alleen mag verlaten na toestemming van de arbodienst. Bovendien geldt hier dat een dergelijk ‘huisarrest’ op gespannen voet staat met de plicht van de werknemer om alles in het werk te stellen om zijn herstel te bespoedigen.

Sinds 1 april geldt de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staan nieuwe regels bij ziekte en reïntegratie: werkgever en werknemer krijgen een grotere verantwoordelijkheid. Dat leidt ertoe dat veel bedrijven zich opnieuw buigen over de procedure rond ziekmelding. Het zou werkgevers sieren als ze daarbij laten zien de eigen verantwoordelijkheid van werknemers serieus te nemen.

…reageer!