Veelgestelde vragen: ziekte en vakantie

0

Laatste update 8 april 2002

Regelmatig krijgt FNV Bondgenoten telefoontjes van leden die in conflict zijn met hun werkgever en/of arbo-dienst. Het blijkt meer dan eens voor te komen dat mensen onder druk worden gezet om zich beter te melden als ze op vakantie gaan. Ze “mogen” zich dan daarna weer ziek melden. Hoe zit het nu precies met ziekte en vakantie?

Ten eerste: ziek en beter melden mag uitsluitend op medische gronden. Een zieke tijdelijk beter melden in verband met zijn vakantie, om hem daarna weer ziek te melden, is zonder meer fout gedrag. Mag je op vakantie als je ziek bent? Ja, als dat je genezing niet in de weg staat mag dat. Werkgever en bedrijfsarts moeten daarvan wel op de hoogte zijn. Het is dan formeel geen vakantie, en er mogen geen vakantiedagen worden afgeschreven.

In sommige situaties kan ziekte wel vakantiedagen kosten. De wet staat dat toe als dat in de cao is geregeld of – wanneer er geen cao-bepaling is – wanneer werkgever en werknemer dat met elkaar eens worden. Het gaat dan doorgaans om “prikkels” om je niet te vaak ziek te melden (bijvoorbeeld: vanaf de derde ziekmelding kost het je een vakantiedag per melding). Je moet per jaar echter minstens vier volle weken vakantierecht behouden. En het is zeker niet bedoeld om in vakantietijd uit te zieken.