Arbobondgenoten signaleert…

0

In steeds meer organisaties wordt gewerkt met teams. Teams komen we onder uiteenlopende benamingen tegen.
Men heeft het over

  • taakgroepen,
  • semi-autonome teams,
  • productiecellen of
  • zelfsturende teams.

Het gaat in alle gevallen om een groep mensen die samen verantwoordelijk zijn voor het maken van een product of het leveren van een dienst. Wij kiezen voor de term ‘zelfsturend team’ = ZT. Omdat dit soort teams hun eigen werkzaamheden in redelijke mate zelf moeten regelen.

Defintie zelfsturend team:

Een ‘Zelfsturend Team (ZT) is: .

  • een vaste groep medewerkers;
  • die een compleet (half)product (zoals een kantoorkast of een automotor) maakt of een complete dienst (zoals een verzekeringspakket) levert;
  • te maken heeft met in- of externe klanten;
  • een aantal taken of bewerkingen verricht;
  • zelf voorbereidende en ondersteunende zaken verricht, zoals planning, materiaalvoorziening, eenvoudig onderhoud en kwaliteitscontrole;
  • zelf dagelijkse problemen oplost, zoals kleine reparaties en personeelsproblemen, zonder steeds de leiding te moeten inschakelen.

Voor meer informatie zie dossier zelfsturende teams.