Veelgestelde vragen: Uitzendkrachten en RSI

0

Laatste update 3 mei 2002

Een administratief medewerkster werkt steeds voor zo’n 3 maanden via een uitzendbureau. Totdat ze RSI-klachten krijgt en zich ziek meldt. Haar huisarts bevestigt dat ze RSI heeft. Na een periode van rust en behandeling met fysiotherapie wil ze weer aan de slag, maar dan niet meer met een computer. Het uitzendbureau zegt geen werk voor haar te hebben. Ze belt FNV Bondgenoten en vraagt: ‘Is het uitzendbureau niet verplicht voor mij ander werk te zoeken?’.

In deze kwestie spelen twee dingen. Het eerste is dat sinds de invoering van de Flexwet en de nieuwe Uitzend-cao uitzendkrachten een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen krijgen bij een uitzendbureau. In dat geval kan de uitzendkracht eisen dat er passend werk gezocht wordt. Lukt dat niet, moet het uitzendbureau een ontslagvergunning aanvragen en komt de uitzendkracht in aanmerking voor een WW-uitkering. Heb je geen dienstverband bij het uitzendbureau, dan kun je dus niet eisen dat er passend werk gezocht wordt. Helaas gold dit ook voor de belster.

Wel is het zo is dat het uitzendbureau en het inlenende bedrijf verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden. Zij zijn aansprakelijk als een (ingeleende) werknemer schade oploopt. Volgens de wet is de formele werkgever (het uitzendbureau) verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Dit betekent dat het uitzendbureau ervoor moet zorgen dat de uitzendkracht geen RSI krijgt. De administratief medewerkster kan dus eventueel overwegen een schadeclaim in te dienen bij zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar ze uitgezonden was.

In het geval van RSI adviseren we overigens om vooraleer schade te claimen – bijvoorbeeld via FNV Bureau Beroepsziekten – een ‘pauze’ in te lassen: vaak gebeurt het dat RSI patiënten er in slagen te reïntegreren dan wel nieuw, ander werk te vinden, waarmee de inkomensschade weer teniet wordt gedaan. Het starten van een langdurige claimprocedure heeft in zo’n geval dan ook weinig zin. Zorg er in ieder geval wel voor dat u voor alle zekerheid zelf een goed ‘dossier’ aanlegt van het probleem!