Veelgestelde vragen: RSI en beeldschermtachograaf

0

Laatste update 3 mei 2002

Een vakbondskaderlid heeft onlangs de beeldschermtachograaf op haar computer geïnstalleerd. Ze heeft al op diverse dagen een waarschuwing van de tachograaf gehad. Wat kan ze doen om haar werksituatie te verbeteren? Op de eerste plaats is het belangrijk om te weten welke waarschuwing de tachograaf geeft. Er zijn meerdere mogelijkheden. De tachograaf geeft een waarschuwing als een medewerker te lang achter elkaar heeft gewerkt. Dit is de waarschuwing dat de norm van maximaal zes uur beeldschermwerk per dag of 10 minuten pauze na iedere twee uur beeldschermwerk is overschreden. De tweede waarschuwing betreft de intensiteit waarmee wordt gewerkt. In dit geval springt de tachograaf van groen via oranje naar rood. Door een pauze te nemen of door minder intensief te werken komt de tachograaf weer in een veilige zone.

De beeldschermtachograaf geeft dan ook een melding wanneer een pauze genomen moet worden.

Er zijn twee soorten pauzes: micropauzes, kortdurend (b.v. 20 seconden), om de spieren een rustmoment te geven.
En daarnaast , echte rustpauzes, waarvan het de bedoeling is dat u echt opstaat van de werkplek en even wat kleine oefeningen doet om de doorbloeding te stimuleren.

Om de werksituatie te verbeteren is het zinvol om met collega’s te bespreken hoe vaak iedereen een waarschuwing van de tachograaf krijgt, welke waarschuwing wordt gegeven en of het structureel gebeurt. Als blijkt dat bij meerdere collega’s de tachograaf regelmatig ‘aanslaat’ vanwege het overschrijden van (wettelijke) liemieten of té intensief werken, is het zaak om met de leidinggevende te overleggen over de inhoud van het werk, (afwisseling van taken) de inrichting van de werkplek, de werkdruk, de werktijden . Aan de leidinggevende kan dan ook gevraagd worden om ter ondersteuning de Arbodienst in te schakelen.

Een andere mogelijkheid is om de klachten te inventariseren en aan de ondernemingsraad te melden. Die kan ze vervolgens met de werkgever bespreken.

In een aantal arboconvenanten is afgesproken om het aantal RSI-klachten fors terug te dringen. Daarbij horen maatregelen als het beperken van het aantal uren beeldschermwerk per dag en het installeren van pauzesoftware zoals de Beeldschermtachograaf.
De beeldschermtachograaf is (voor leden van FNV Bondgenoten met korting) te bestellen bij Full Moon Humatics 020-420 6499