Arbosite: veelgestelde vragen

0

Laatste update 3 mei 2002

Geval 1:

In een bedrijf wordt onder meer gewerkt in een vol-continu ploegendienst met kleine ploegen van 3 mensen. Moet in elke ploeg een getrainde bedrijfshulpverlener zitten? En hoe zit het met het vereiste opleidingsniveau?

Het antwoord is ja. Het arbobesluit schrijft voor dat bij minder dan 50 werknemers er tenminste één bhv-er moet zijn, daarboven geldt één bhv-er per 50 werknemers. Met het aantal werknemers wordt bedoeld het aantal aanwezigen, dus ook inleenkrachten. Als er bijvoorbeeld ‘s nachts slechts drie personen aanwezig zijn, moet tenminste één van hen een volwaardige bhv-er zijn.
Wat betreft het vereiste opleidingsniveau: de wet geeft hieromtrent slechts globale aanwijzingen. De bhv-er moet zijn taken (eerste hulp verlenen, beginnende brand bestrijden, ontruimen en communiceren naar de externe hulpdiensten) goed kunnen vervullen. Daarvoor zijn een adequate opleiding en regelmatige herhalingscursussen nodig.

Dit is echter niet genoeg. Bedrijfshulpverlening is maatwerk. De arbo-dienst hoort in de RIE aan te geven welke eisen gesteld moeten worden aan de bhv. Dit deskundig advies van de arbo-dienst betreft zowel de aanvullende opleidingseisen (bijv. module BHV en gevaarlijke stoffen) als aantal BHV-ers, uitrusting, communicatie-middelen, etc. die nodig zijn om adequate Bedrijfshulpverlening te kunnen waarborgen. Neem nooit genoegen met een minder predikaat dan ‘goed’. Zo doet men de eerste hulp-opleiding vaak af met een cursus ‘levensreddende eerste handeling’. Zeker waar het arriveren van externe hulp enige tijd kan duren is een volwaardige EHBO-opleiding op haar plaats.

De wet schrijft voor dat tenminste acht uur per twee jaar aan herhalingscursussen en oefeningen worden besteed, maar dat is voor de meeste bedrijfssituaties bij lange na niet voldoende. Ook hier geeft de wet slechts een bodempje; werkgever, or en arbo-dienst moeten de invulling geven.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het opleidingsprofiel van de BHVer beschreven in het Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening (pdf-dokument, 357 kB)

Geval 2:

Wat doe je als je in een computerwinkel werkt en er breekt brand uit of, om maar iets anders vervelends te noemen, een klant krijgt een hartaanval? En in het bedrijf is niemand opgeleid om bij ongelukken of brand eerste hulp te verlenen? En je bedrijfsleider staat op het standpunt dat als er iets gebeurt het alarmnummer 112 gebeld moet worden? Moet er wettelijk iets geregeld zijn op het gebied van bedrijfshulpverlening?

Jazeker, de werkgever is inderdaad wettelijk verplicht om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Bedrijfshulpverlening heeft niet alleen betrekking op eerste hulp bij ongevallen (EHBO) maar ook op brandbestrijding en andere mogelijke calamiteiten. Uiteraard is dit afhankelijk van het soort bedrijf en het soort producten waarmee gewerkt wordt. In kleine bedrijven, tussen 1 en 50 werknemers, moet minimaal één opgeleide BHV’er aanwezig zijn.

Arbodiensten, brandweeropleidingscentra en particuliere opleidingscentra verzorgen BHV-opleidingen. Bij bedrijven tot 15 werknemers mag de werkgever ook zelf de BHV-taak vervullen, MITS hij hiertoe adequaat is opgeleid en normaal gesproken altijd op de werkplek aanwezig is.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het opleidingsprofiel van de BHVer beschreven in het Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening (pdf-dokument, 357 kB)