Zitgelegenheid verplicht

0

Een werkneemster in een zelfbedieningswinkel belt met de volgende vraag:
Onze baas wil niet dat we tijdens het werk gaan zitten, dus moeten wij de hele dag staan. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Lang staan tijdens het werk geeft nogal eens klachten aan bijvoorbeeld de benen en de rug. In de Arbowet staat daarom dat wanneer werk – geheel of gedeeltelijk – zittend kàn worden uitgevoerd, er ‘een doelmatige zitgelegenheid’ ter beschikking moet worden gesteld.
Moet het werk wel per se staand worden gedaan, maar hebben werknemers tussen de bedrijven door tijd om te gaan zitten, ook dan moet er zitgelegenheid aanwezig zijn. En wel zoveel, dat iedereen die aan het werk is tegelijk kan zitten. Een werkgever die dat aan zijn laars lapt, kan worden beboet.

Zowel bij staan als bij lopen rust het lichaamsgewicht volledig op de voeten. De vermoeidheid die daardoor ontstaat, kan – net als de belasting van de rug trouwens – alleen worden verminderd door regelmatig een houding aan te nemen, die andere lichaamsdelen belast.

Zoals al aangegeven, kwam de vraag van een medewerkster van een zelfbedieningswinkel. In de Arbowet is een beleidsregel (5.4-2) ‘zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels’ opgenomen. Hierin staan de eisen die worden gesteld aan het kassameubel en de stoel.

Ook in uitspraken van rechter en arbeidsinspectie is herhaaldelijk de verplichting om voldoende zitgelegenheid beschikbaar te stellen benadrukt.