Voor de voortplanting schadelijke stoffen: overzicht

0

Bekende veroorzakers:

 • Narcosegassen
 • Anti-kankermedicijnen (cytostatica)
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Zware metalen (lood, chroom, cadmium)
 • Oplosmiddelen.

Een uitgebreid overzicht…

… wordt verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier (pdf-dokument, 264 kB)

Enkele bekende stoffen op deze SZW-lijst:

 • loodverbindingen
 • boorzuur
 • cadmium (& verbindingen)
 • chloroform
 • chroom(VI) verbindingen (RVS)
 • ethanol
 • halothaan (narcosegas)
 • n-hexaan
 • lachgas
 • lood,
 • tolueen
 • trichloorethyleen (‘tri’)
 • tetrachloorethyleen (‘per’)
 • xyleen.

Te herkennen aan het etiket

De volgende R-zinnen op het etiket en in het Veiligheidsinformatieblad wijzen op voor de voortplanting schadelijke stoffen:

R 60

Kan de vruchtbaarheid schaden

R 61

Kan het ongeboren kind schaden

R 62

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid

R 63

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind

R 64

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding