Arbobondgenoten signaleert…

0

Over het werkelijke aantal gevallen van schade aan de voortplanting zijn zeer weinig gegevens bekend. Dit komt o.a. doordat in individuele gevallen een relatie met het werk moeilijk is vast te stellen. Alleen onderzoek aan grote groepen werknemers (epidemiologisch onderzoek) kan relaties vaststellen tussen blootstelling en reproductie-effecten.

Artsen menen dat de problematiek toeneemt, o.a. omdat vrouwen tijdens de zwangerschap langer doorwerken.

Men schat, dat 5% van alle aangeboren afwijkingen veroorzaakt is door blootstelling op het werk, d.w.z. 300 baby’s per jaar.
Het totale aantal aangeboren afwijkingen bij baby’s is 6000 per jaar, ofwel 3% van het totale aantal geboorten.