Chemische stoffen: effecten voor de voortplanting

0

Mogelijke effecten uiten zich:

  • Vóór de bevruchting (b.v. verminderde vruchtbaarheid)
  • Tijdens zwangerschap (b.v. hogere kans op miskraam)
  • Bij de geboorte (laag gewicht, aangeboren afwijkingen)
  • Na de geboorte (blootstelling via borstvoeding)

Alle typen effecten kunnen worden veroorzaakt door blootstelling via de man of de vrouw. Zie voor een uitgebreider overzicht de tabel.

Tabel Overzicht van mogelijke reprotoxische aandoeningen ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen (Bus & Stijkel, 1992)

Vóór de bevruchting

Tijdens zwangerschap

Na de geboorte

menstruatiestoornissen

vervroegde overgang

impotentie

verminderde libido bij mannen en vrouwen

onvruchtbaarheid

afwijkingen in zaadcellen

afwijkingen in eicellen

verstoring van de hormoonbalans in mannen en vrouwen

miskraam

schade aan cellen, weefsels en organen van het kind

schade aan het erfelijk materiaal van het kind

vertraagde groei

doodgeboorte

moeder en kind: verhoogde gevoeligheid voor allerlei invloeden

te vroege geboorte

(te) laag geboortegewicht

aangeboren lichamelijke afwijkingen

aangeboren geestelijke afwijkingen

kinderdood

gedragsafwijkingen

jeugdkanker