Arbobondgenoten signaleert…

0

uit: Het kind van de rekening (FNV/Chemiewinkel 1992)

Chemische stoffen als oorzaak van schade aan het nageslacht

Al lang is bekend dat chemische stoffen schade kunnen toebrengen aan de voort­planting. De instorting van het Romeinse Rijk wordt er door sommigen zelfs aan toe geschreven. De rijke Romeinen bewaarden wijn in loden kruiken en dronken het uit loden bekers. Ook de waterleiding was van lood. Daardoor kregen de gegoeden die zich dit alles konden permitteren looddeeltjes binnen en werden velen onvruchtbaar. Zodoende zou uiteindelijk de Romeinse klasse van bestuurders en leidinggevenden zijn uitgestorven.

Toch besteedt de wetenschap pas sinds kort serieuze aandacht aan het thema chemische stoffen en voortplanting. Met name is dat gekomen door een aantal schandalen met geneesmiddelen. Bekende voorbeelden zijn de schadelijke effecten door de chemische stoffen thalidomide (Softenon) en DES (diethylstilbestrol). De eerste stof werd begin jaren zestig als slaapmiddel gebruikt. Deze stof bleek bij het ongeboren kind ernstige afwijkingen te veroorzaken aan de ledematen.

De tweede stof werd rond 1970 gebruikt als middel tegen een dreigende miskraam. Bij sommige dochters veroorzaakt(e) deze stof op latere leeftijd vaginakanker. Bij een deel van de zonen ontstonden afwijkingen van de zaadballen.

Werken met chemische stoffen als oorzaak van voortplantingsschade

De oorzaken van stoornissen in het kind, miskraam en onvruchtbaarheid zijn maar beperkt bekend. In een groot deel van de gevallen is de oorzaak zelfs onbekend.

Vast staat dat er een samenhang is tussen het uitoefenen van bepaalde beroepen en schade aan geslachtsorganen en nageslacht.
Chemische stoffen in die beroepen kunnen één van de oorzaken zijn (maar ook stress of lichamelijke belasting).

Dagelijks werken honderdduizenden mannen en vrouwen in allerlei beroepen met vele verschillende chemische stoffen. Kappers en schilders werken met producten waarin onder andere schadelijke oplosmiddelen zitten.
Apothekers gaan om met medicijnen die bijvoorbeeld hormonen bevatten. Operatiekamerpersoneel komt in aanraking met narcosegassen en laboratoriumpersoneel krijgt zo ongeveer alles in handen wat je aan chemische stoffen verzinnen kunt.

Een aantal van deze stoffen kan het nageslacht en de geslachtsorganen van man en vrouw nadelig beïnvloeden. Dergelijke schade noemt men ook wel ‘reproductieschade’. Reproductie in de zin van vermenigvuldiging, voortplanting dus.