Arbosite FNV Bondgenoten

0

Meerokers hebben onder meer een grotere kans op longkanker, hartaandoeningen en luchtwegklachten dan mensen die niet aan andermans tabaksrook zijn blootgesteld. Het gaat om ernstige volksgezondheidsschade die voorkomen kan worden. Nu al mag in het openbaar op steeds minder plekken gerookt worden. Ook het roken binnenshuis zou ontmoedigd moeten worden. Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 1990 verscheen een Gezondheidsraadadvies over de schadelijkheid van passief roken. Inmiddels zijn er veel meer betrouwbare cijfers beschikbaar over de omvang van de volksgezondheidsschade door passief roken. Een commissie van de Gezondheidsraad beoordeelde daarom opnieuw voor een reeks van aandoeningen hoeveel groter het risico voor meerokers hierop was, in vergelijking met mensen die niet aan de tabaksrook van anderen werden blootgesteld. De commissie schat dat passief roken in ons land jaarlijks de oorzaak is van:

· enkele honderden sterfgevallen door longkanker · enkele duizenden sterfgevallen door hartaandoeningen · enkele tientallen gevallen van wiegendood

· vele tienduizenden gevallen van (meer of minder ernstige) luchtwegaandoeningen bij kinderen