Arbosite FNV Bondgenoten: roken op het werk

0

Was het maar zo. In de praktijk blijkt het maar al te vaak anders te liggen, en is of de roker, of de niet-roker de pineut.

Daar kom bij dat het niet om ‘ zomaar’ wat overlast gaat: tabaksrook is een kankerverwekkende stof, niet alleen voor de roker, maar ook voor de niet-roker (de zogenaamde meeroker).

Eén van de taken van de overheid is het beschermen van de volksgezondheid én het scheppen van regels om de gezondheid van werknemers te beschermen.
Werken met asbest is verboden. Werken met andere kankerverwekkende stoffen is dusdanig aan regels gebonden dat blootstelling aan die stoffen (nagenoeg) nul moet zijn. Waar dat technisch mogelijk is moeten kankerverwekkende stoffen worden uitgebannen, zegt de arbowet.

Waarom zou een dergelijke regel niet moeten gelden voor één van de meest voorkomende kankerverwekkende stoffen in bedrijven: tabaksrook?
Daar komt nog bij dat tabaksrook niet alleen kankerverwekkend is, maar ook slecht voor hart- en bloedaten. Kortom: tabaksrook draagt flink bij aan de twee belangrijkste doodsoorzaken in Nederland (hart- en vaatziekten en kanker).

Daar komt als extra reden voor wetgeving bij dat veel werkgevers hun vingers niet durven te branden aan dit probleem.
En – helaas – ook somige rokers zelf realiseren zich te weinig dat ze niet alleen de eigen longen beschadigen, maar ook die van de collega’s in hun omgeving.

Dat alles neemt niet weg dat FNV Bondgenoten tegelijk sterk pleit voor aanvaardbare faciliteiten voor de rokende medemens op de werkplek. Maar dan wel op zo’n manier dat collega’s en anderen in de omgeving er geen hinder of schade van kunnen ondervinden.