Veelgestelde vragen: legionella

0

Laatste update 8 april 2002

In een bedrijf worden eens per jaar de brandslangen getest. In de slangen staat altijd een beetje water dat op zomerse dagen makkelijk temperaturen tussen de 20 en 60 graden kan bereiken. Kan hierdoor gevaar op besmetting met de legionella-bacterie optreden?

Ja, is het antwoord van de arbotelefoon. Het gaat hier om stilstaand water, waardoor gunstige omstandigheden ontstaan voor de legionella-bacterie. Bij het spuiten komt altijd wel een beetje nevel vrij. Sommige spuiten zijn daar zelfs speciaal op ontworpen. Bij het inademenen van die nevel bestaat gevaar voor besmetting met legionella.
Er is echter een simpele oplossing die het risico op besmetting wegneemt: stop bij het testen de brandslang in een emmer met een laag water. Daardoor ontstaat er geen nevel en is ook het risico op besmetting uitgesloten.

Legionellose is een acute infectie van de luchtwegen, die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie (Legionella Pneumophilia). Legionellose kent twee ziektebeelden.

Legionellagriep openbaart zich door spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen en hoge koorts. Bij legionellagriep doet zich geen longontsteking voor en binnen twee tot vijf dagen treedt spontaan herstel op.

Ernstiger is de veteranenziekte. Bij veteranenziekte hoort hoofdpijn, spierpijn, diarree, braken, longontsteking, leverfunctiestoornis en nierfalen. De veteranenziekte kan dodelijk zijn, maar met de juiste antibiotica is de ziekte goed te bestrijden. Het is dan wel zaak om zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen.

Besmetting vindt alleen plaats door inademing van minuscule druppeltjes water (aŽrosol) waarin zich de legionellabacterie bevindt. Mensen worden pas ziek wanneer een bepaalde hoeveelheid bacteriŽn het lichaam is binnengedrongen. Die bacteriŽn vermenigvuldigen zich in de longen. Het drinken van besmet water is niet gevaarlijk! Legionellose kan ook niet van de ene mens op de andere worden overgedragen.

Naast brandslangen is er ook gevaar van legionella in andere installaties waarin stilstaand water voorkomt met temperaturen tussen de 20 en 60 graden.
Dan denken we bijvoorbeeld aan arico-installaties, maar ook aan douches in kleedlokalen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een brochure uitgebracht, die ook op het internet te lezen is. Lezenswaardig, zij het dat het legionella-risico in douches en kleedruimtes niet genoemd wordt.