Veelgestelde vragen: kwartsstof

0

‘Al jaren werk ik in de betonindustrie en meng ik kwartsmeel in het beton. Nu hoor ik dat ik hier ernstig ziek van kan worden. Mijn vraag is: hoe gevaarlijk is kwartsmeel, welke klachten kan ik krijgen en hoe moet deze gevaarlijke situatie worden voorkomen?’

In de bedrijfstak betonwarenindustrie is stof een groot arbo-knelpunt. Stof komt vrij tijdens het produktieproces. Bijvoorbeeld bij het mengen van beton, en bij het slijpen en schuren van betontegels. Maar vaak is stof ook in de ruimte aanwezig als het produktieproces gestopt is. Bijvoorbeeld op de vloeren, op de lopende band en in hoeken en gaten. Dit stof kan worden verspreid door tocht en door heftrucks. Door een voortdurende hoge blootstelling aan stof kunnen gezondheidsklachten worden veroorzaakt. Maar ook een langdurige lage blootstelling aan stof kunnen klachten tot gevolg hebben. Veel gehoorde klachten zijn kortademigheid, cara en astmatische bronchitis. Inademing van respirabel kwarts kan naast deze klachten uiteindelijk leiden tot het oplopen van silicose (stoflong) en longkanker. Bij silicose treden verschijnselen op als hoesten, kortademigheid en pijn aan de borst. Soms verdwijnen de klachten weer. Maar is er wel schade ontstaan in de longen en komen de klachten na jaren weer terug, dan zijn ze vaak blijvend. Ook longkanker openbaart zich na lange tijd. Omdat kwarts kankerverwekkend is mag de blootstelling aan kwarts op de werkplek niet hoger zijn dan 0,075 mg per kubieke meter (MAC-waarde). Een systematische aanpak begint met het inventariseren op welke momenten en plekken de stof vrijkomt. Vervolgens moet worden gemeten of overschrijding aan de MAC-waarde plaatsvindt. Op basis daarvan kunnen preventieve maatregelen worden genomen zoals gerichte afzuiging en verstuiven van water. Is aanpak bij de bron niet mogelijk dan moeten goede persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt.

Het ademhalingsbeschermingsmiddel moet minimaal een P3-filter hebben. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over uw gezondheid neem dan in ieder geval contact op met uw arbodienst.