Arbosite FNV Bondgenoten:veelgestelde vragen

0

Een medewerker van een onderhoudsbedrijf krijgt de opdracht een luchtbehandelingskast van een klimaatinstallatie te desinfecteren. Volgens de procedure moet hij daarvoor chloortabletten oplossen in water en die oplossing versproeien met een soort plantenspuit. “Is dat wel gezond?”, is zijn vraag.

Het werkvoorschrift blijkt afkomstig van een bedrijf dat zich specialiseert in onderzoek naar bacteriën en virussen op de werkplek. Voor dit laboratoriumwerk heeft het een certificaat. Maar het bedrijf vindt zichzelf blijkbaar ook bevoegd om dit soort “desinfectie-adviezen” te geven. Daarbij is men dan wel ‘vergeten’ rekening te houden met de werknemers. De chloortabletten bevatten natriumdichloorisocyanuraat. Een hele mond vol, maar in oplossing krijg je een soort chloorbleekloog. De stof werkt bijtend, en u mag haar dus niet op de huid of in de ogen krijgen, en niet inademen. U moet zich ook bij normaal gebruik beschermen met goede werkkleding, handschoenen, bril en ademhalingsfilter. Maar, en dat is het belangrijkste, u mag zo’n agressieve stof nooit vernevelen. De fijne druppeltjes die daarbij ontstaan kruipen makkelijk door de kieren en naden van beschermende kleding. De leverancier zelf raadt aan om met een spons of doek te werken.

De arbotelefoon adviseert dringend om altijd op uw hoede te blijven wanneer u moet werken met agressieve stoffen. Ook ‘deskundige bureaus’ blijken soms aanwijzingen op papier zetten die onverantwoord zijn.

Er zijn verschillende wegen om er achter te komen hoe u veilig met gevaarlijke stoffen kunt werken:

  1. de voorlichting en informatie die uw werkgever op grond van de arbowet verplicht is te geven, ook over de effecten van de stoffen waar u mee werkt
  2. Het produktinformatieblad van de produkten waar u mee werkt. De leverancier is verplicht dit te verstrekken en mee te leveren met het produkt
  3. de etiketten op het produkt zelf; de informatie hierop is over het algemeen wel uiterst beknopt
  4. de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van het bedrijf. Ook deze is verplicht en als werknemer heeft u inzage. Een goede RIE geeft inzicht in de gevaren van uw werk én in de te nemen maatregelen
  5. de arbodienst: uw werkgever is wettelijk verplicht een ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’ met de arbodienst af te spreken. ook daar zou men antwoord moeten kunnen geven op uw vragen
  6. FNV Bondgenoten, via de arbotelefoon (030-2738738, maandag t/m donderdag van 9 tot 13 uur)
  7. uw ondernemingsraad: de OR kan navraag doen bij werkgever en arbodienst, maar als hij dat wil ook zelf een onafhankelijke deskundige in de hand nemen, zoals b.v. de Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam.

bron-1135618