Arbobondgenoten signaleert…

0

Werknemers die vanwege een beroepsziekte hun werk niet of niet volledig meer kunnen doen, gaan vaak fors in inkomen achteruit Werknemers hebben het recht om schade te verhalen op de werkgever als deze onvoldoende gezorgd heeft voor een gezonde werkplek.

Om werknemers – leden en niet leden van de bond – te ondersteunen bij het verhalen van schade die het gevolg is van een beroepsziekte heeft de FNV – in aanvulling op de bestaande mogelijkheden van rechtsbijstand – per 1 mei 2000 een gespecialiseerde dienst opgericht. Het Bureau Beroepsziekten FNV.

Via dit Bureau kan de FNV werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden door een beroepsziekte beter van dienst zijn bij het indienen van een eis tot schadevergoeding bij hun voormalige werkgever.

Door het Bureau en het indienen van schadeclaims ontstaat er bovendien extra druk op werkgevers en overheid. Extra druk om nu eens echt voorrang te verlenen aan gezond werk.

Een ongeval is geen ziekte

Talloze mensen worden arbeidsongeschikt door ongevallen op het werk. Alleen al in de bouw gebeuren jaarlijks meer dan 15.000 ongelukken. In elke sector komen ongevallen voor, denk aan vallen, beknelling, brand, explosie, zaag- of snijongelukken. Niet zelden leidt dat tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en soms zelfs tot overlijden. Aandacht voor preventie van ongevallen, behandeling en begeleiding van de slachtoffers is belangrijk, maar valt buiten het werkterrein van FNV Bureau Beroepsziekten.

(Nog) geen inkomensschade

Bent u nog niet afgekeurd vanwege een beroepsziekte, of heeft u nog geen inkomensschade, maar heeft u wel behoefte aan ondersteuning door de vakbond, gezien uw werksituatie, leg dan contact met de Klantenservice van FNV Bondgenoten of met de Arbotelefoon van de bond.