Arbosite FNV Bondgenoten

0

De eerste taak van FNV Bureau Beroepsziekten is: onderzoeken of er sprake is van een beroepsgerelateerde aandoening en trachtten het hierdoor ontstane inkomensverlies te verhalen op de werkgever.

Bureau Beroepsziekten is dus géén hulpverleningsinstantie en geeft ook geen advies over het voorkomen van beroepziekten.

Er moet dus financiele schade zijn ten gevolge van ziekte of aandoening, die – en dat is belangrijk – veroorzaakt is door het werk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand in de WAO beland. Of zijn/haar eigenlijke werk niet meer kan doen vanwege opgelopen klachten en daarom noodgedwongen ander werk moet
gaan doen tegen een lager salaris.

Heel belangrijk is dat wanneer u vermoedt dat u ziek wordt (of bent geworden) door het werk, u probeert zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen:

  • foto’s van de werkplek
  • brieven en mailtjes bewaren die over de klachten gaan
  • getuigen proberen te zoeken
  • aan de arboarts vragen wat die ervan vindt en ook vragen of hij / zij het als mogelijke beroepsziekte in het dossier wil aantekenen
  • pProbeer ook de risico-inventarisatie van het bedrijf in bezit kunnen krijgen: als werknemer heeft u het recht die in te zien, en wellicht staan de risico’s van uw werkplek er zwart op wit beschreven.

Al dit soort bewijsmateriaal zal een eventuele procedure tegen de werkgever vereenvoudigen.

Is het allemaal nog niet zover, maar heeft u wel behoefte aan ondersteuning door de vakbond, gezien uw werksituatie, leg dan contact met de Klantenservice van FNV Bondgenoten

(Met dank aan Bureau Beroepsziekten FNV)

bbzlogo-9703807

Wilt u als lid een beroep doen op de bond? Bel dan Klantenservice FNV Bondgenoten
0900-9690
(10 eurocent per minuut + kosten mobiele telefoon) maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur