Disclaimer

0

De gebruiker accepteert dat FNV Bondgenoten geen garanties geeft voor de informatie op deze website. Hoewel FNV Bondgenoten al het mogelijke doet om er voor te zorgen dat de informatie op deze website juist, compleet en actueel is, kan FNV Bondgenoten hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. FNV Bondgenoten is niet aansprakelijk voor schade- of andere claims en eisen die voortkomen uit het gebruik van deze informatie.