Intropagina

0

logo_fnv-2533592

bt_pijl4_n-2542348

Het gaat de goede kant op. Terwijl er heerst enig ongeloof heerste bij de baas, raakt hij toch overtuigd om iets aan de werkdruk te doen. Dat gebeurt door een positieve insteek vanuit de werknemer gericht op het grootste belang van de baas: de continuïteit van productie of dienstverlening. Maar het gaat niet alleen om de argumentatie, ook het staven van argumenten met feiten is essentieel. In een ’echte’ dialoog heb je daarvoor altijd meer woorden voor nodig dan in deze simulatie beschikbaar zijn. Iets anders is of het een goede strategie is om te beginnen met het in kaart brengen van knelpunten. Duurt het proces dan niet veel te lang? Dat is inderdaad een gevaar waar veel ‘werkdrukprojecten’ van de afgelopen tijd mank aan gaan. Anderzijds is het vaak nodig om eerst een inventarisatie te maken om te komen tot de oplossingen die werken. Daarbij kunnen deskundigen worden ingeschakeld die specialistische kennis inbrengen.