Intropagina

0

logo_fnv-5825541

bt_pijl4_n-1537188

Partijen zijn in dit gesprek niet echt tot elkaar gekomen. Het kan soms geen kwaad om een moreel appèl aan de werkgever te richten. Ook is het soms nodig als de baas weet dat je flinke last hebt van een hoge werkdruk. Niet altijd zal dat leiden tot consensus. Belangrijker is natuurlijk om een strategie te ontwikkelen die leidt tot een verlaging van de werkdruk. Het helpt enorm als de baas van dat belang zelf overtuigd raakt. Daarom is het jammer dat in deze dialoog de problemen met de planning niet uit de verf zijn gekomen. Probeer de baas ook te wijzen op zaken als het verloop van personeel, klachten over de service en de kwaliteit, de veiligheid in het bedrijf en het ziekteverzuim. Mocht dit allemaal niet helpen probeer dan medestanders te zoeken in collega’s, de ondernemingsraad of de arbo-arts.