Intropagina

0

logo_fnv-9565874

bt_pijl4_n-5042343

Zelfs een boze baas is door de bocht te krijgen, mits je benadering zakelijk en constructief is. Toon aan dat oplossen van de problemen ook in zijn of haar belang is. En pin de baas maar vast op afspraken want het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. In de nabije toekomst kan het handig zijn medestanders te zoeken (collega’s op de afdeling, de ondernemingsraad of de arbo-arts).