Intropagina

0

logo_fnv-9650481

bt_pijl4_n-2311733

Dit gaat de goede kant op. Ondanks het chaotisch verloop van een werkdag slaag je er in een aantal knelpunten te benoemen. Probeer deze knelpunten in relatie te brengen met de planning die niet wordt gehaald en probeer oorzaken aan te wijzen. Je baas lijkt van goede wil om iets aan de problemen te doen.