Intropagina

0

logo_fnv-4094864

bt_pijl4_n-6469968

Als je de werkdruk niet wílt oplossen moet je vooral zo doorgaan. Natuurlijk is het bedrijf en daarmee ook je baas verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en de werkdruk in het bedrijf. Daar mag je baas op worden aangesproken. Anderzijds lijkt er in deze situatie geen aanleiding om de uitgestoken hand niet aan te nemen. Zonder medewerking van het management is de werkdruk in ieder geval niet op te lossen.