Arbosite FNV Bondgenoten.

0

FNV Bondgenoten organiseert werknemers in industrie, dienstensector, vervoer en voeding.
Leden werken in zulke uiteenlopende sectoren als de metaal, banken, supermarkten, de landbouw en het vervoer van mensen en goederen.

In het BeleidsOverlegPlatform (BOP) Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) van FNV Bondgenoten praten vakbondskaderleden mee over de inzet van de vakbond om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Het BOP vergadert vier keer per jaar.

Wij zoeken:

– aktieve en ervaren kaderleden, gespecialiseerd in arbo en milieu – die lid zijn van FNV Bondgenoten

– werkzaam in één van de sectoren die FNV Bondgenoten bestrijkt (industrie, dienstverlening, vervoer, handel, landbouw, schoonmaak enz.)

Wij vragen kaderleden die voldoen aan het volgende ‘profiel’: – cursus vgw met acht vervolgmodules of bereidheid om daarvoor te leren – ruimte om gedurende 4 jaar 4 tot 6 uur per week aan de taak te besteden – lidmaatschap van de vgw-commissie in je bedrijf – openstaan voor meningen binnen bedrijf en bond – ruimte en vaardigheid om contacten te onderhouden

– vaardigheid om analyses te maken en de uitkomsten naar beleid te vertalen

Wij bieden: – scholing en training – inhoudelijke ondersteuning door vakbondsadviseurs – een ervaren kaderlid als mentor

– vaste onkostenvergoeding

Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in het geschetste profiel, neem dan contact met FNV Bondgenoten op. We zitten extra hard te springen om kaderleden die werkzaam zijn in de sectoren handel en dienstverlening.

Vrouwen, allochtonen en jongeren hebben een streepje voor.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de arbotelefoon: 030 2738738 (maandag t/m donderdag tussen 9 en 13 uur), of klik hier

Geïnteresseerd? Meld je dan voor 1 september aan door een brief te sturen naar FNV Bondgenoten, t.a.v. Lenie van Houwelingen, Postbus 9208, 3506 GE Utrecht.
Mailen kan ook. Klik dan hier.