Zwangerschap van a tot z: g

0

laatste update:9 januari 2006

Geboorte

Zodra je kind geboren is moet je dat bij een aantal instanties melden:

 • bij je werkgever en bij die van je partner
 • bij de gemeente waar het kind geboren is
 • bij de ziektekostenverzekering waar het kind verzekerd wordt

Je partner heeft tijdens de bevalling recht op calamiteitenverlof. Daarnaast bestaat er na de bevalling kraamverlof voor de partner. Dat kan per CAO verschillen, maar twee dagen is gebruikelijk.

pijltop-6320801

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Geluid en lawaai op het werk

Hard geluid kan schadelijk zijn voor het kind in je buik. Zorg daarom dat je niet wordt blootgesteld aan geluid dat harder is dan 80 dB (A). Om te weten of geluid te hard is, kun je de volgende regel hanteren: als je je stem moet verheffen tegen iemand die tegenover je staat omdat er omgevingsgeluid is, dan betekent dat dat de grens is overschreden. Een popconcert of disco levert dus ook teveel lawaai op.

Werknemers in de (metaal)industrie, kinderopvang, zwembaden en in de varkenshouderij krijgen al snel te maken met een geluidsoverschrijding.

pijltop-6320801

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Gevaarlijke stoffen

Als je werkt met gevaarlijke stoffen – en veel mensen weten dat niet – moet je altijd voorzichtig zijn. Er zijn bepaalde stoffen, zoals kankerverwekkende en zogenaamde reprotoxische stoffen, die zowel bij mannen als vrouwen extra risico’s met zich meebrengen voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind. En ook als je borstvoeding geeft en werkt kunnen gevaarlijke stoffen via de melk bij je kindje terechtkomen.

In verschillende beroepen kun je hiermee in aanraking komen. Bijvoorbeeld als je werkt in de schoonmaak, in een laboratorium, maar ook wanneer je werkt in de metaal, als schilder, verpleegkundige, apothekersassistente of als je in de tuinbouw werkt met bepaalde bestrijdingsmiddelen. Iedere werkgever hoort een inventarisatie te maken van de risico’s die werknemers lopen, ook als het gaat om deze gevaarlijke stoffen. Vraag je werkgever er naar en lees door waar de risico’s zitten. Bij twijfel kun je ook naar het spreekuur van de Arbo-dienst en advies vragen aan de bedrijfsarts. Voor leden is er de Arbo-telefoon van FNV Bondgenoten: 030 – 273 87 38 (maandag t/m donderdag van 9 tot 13 uur).
Ook bereikbaar per email.

Er zijn drie hoofdcategorieën van ‘gevaar’:

 1. acute veiligheidsbedreiging. Bijvoorbeeld brandbare stoffen of stoffen die een explosie kunnen veroorzaken.
 2. acuut toxische stoffen. Bijvoorbeeld stoffen die bedwelmend of verstikkend zijn.
 3. chronisch toxische stoffen. Bijvoorbeeld stoffen die op lange termijn schade aan de luchtwegen, zenuwstelsel of de voortplantingsorganen veroorzaken. Ook stoffen die huid en luchtwegallergieën en kanker kunnen veroorzaken, vallen hieronder.

De Arbo-wet verplicht de werkgever om de gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk bij de bron te voorkomen of beperken. Het is goed om te weten dat de werkgever verplicht is je binnen 2 weken nadat je je zwangerschap hebt gemeld voor te lichten over de risico’s die je loopt tijdens je werk.

Daarnaast is de werkgever verplicht om in het kader van het Arbo-beleid maatregelen te nemen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Van elke nieuw stof die hij levert, moet de leverancier een (Nederlandstalig) Veiligheids Informatie Blad meesturen. In het Engels: Material Safety Data Sheet ofwel MSDS. Werknemers moeten inzage kunnen hebben in die bladen, liefst dicht bij de werkplek.

Is een Veiligheids Informatie Blad niet aanwezig? Dan kun je:

 • je leidinggevende er om vragen;
 • de leverancier opbellen en vragen het op te sturen;
 • informeren bij de Arbo-dienst op het arbeidsomstandighedenspreekuur;
 • zelf informatie opzoeken op internet;
 • de Arbo-telefoon van FNV Bondgenoten bellen: 030 – 273 87 38 (maandag t/m donderdag, 9 tot 13 uur)

Zie ook: Geluid, Pesticiden, Reprotoxische stoffen, Straling,Trillingen en Virussen en bacteriën

pijltop-6320801

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

bron-6900705