Zwangerschap van a tot z: f

0

laatste update:9 januari 2006

Financiële consequenties

Tijdens je bevallings- en kraamverlof wordt je salaris gewoon doorbetaald. Toch is het goed na te gaan of er geen andere financiële consequenties zijn; denk bijvoorbeeld aan extra inkomsten uit overwerk of onregelmatigheidstoeslag die tijdens je verlof mogelijk wegvallen. Je kunt ook de CAO raadplegen om te kijken of er aanvullende afspraken zijn gemaakt.

pijltop-2130889

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

FNV

De FNV is de grootste vakbond van Nederland. Zij behartigt de belangen van werkenden in alle sectoren van Nederland. Dus ook voor zwangeren!

Van alle vormen van verlof is zwangerschaps- en bevallingsverlof de alleroudste. De FNV heeft er mede voor gezorgd dat de vrouw een stevige bescherming van de wet kreeg. Ook op het gebied van sociale zekerheid heeft de FNV door lobby voor een vangnet gezorgd. Vrouwen mogen bijvoorbeeld niet worden ontslagen als zij zwanger zijn en ook niet tijdens de eerste zestien weken na de bevalling. Alleen in speciale gevallen is ontslag mogelijk. Dit is het geval bij bijvoorbeeld ontslag op staande voet.

De FNV voert tal van processen om de positie van zwangere werknemers ‘goed’ te houden. Bij veranderingen van uitkeringen is het ook altijd nodig dat de FNV de politiek op consequenties wijst voor zwangere vrouwen. Informatie blijft nodig om werkgevers te herinneren aan wettelijke verplichtingen.

De FNV merkt dat dit vooral nodig is voor vrouwen die werken met gevaarlijke stoffen of zwaar werk doen. Werkgevers vinden de aanvullende risico-inventarisatie vaak niet nodig.
En vergeten ook nogal eens ‘per ongeluk’ dat een vrouw die moet kolven recht heeft op een afsluitbare kamer en een koelkast. De wettelijke basis wordt door FNV-bonden in CAO’s vaak nogmaals vastgelegd.

Vooral partners profiteren hiervan, vaak wordt door de werkgever vergeten dat er kraamverlof moet worden gegeven. En dat dit iets anders is dan het bijwonen van de bevalling, want dat valt onder calamiteitenverlof.

Maar er zijn meer CAO-regelingen nodig voor vrouwen die na de wettelijke periode van bevallings- en zwangerschapsverlof toch meer tijd aan hun kind willen besteden.

De FNV spreekt werkgevers verder tijdens onderhandelingen aan op het zorgen voor vervanging van zwangere werkneemsters. Het is vervelend wanneer andere collega’s al het werk moeten overnemen, zeker wanneer de werkdruk toch al hoog is.

pijltop-2130889

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

FNV Bondgenoten

Van de bij de FNV aangesloten bonden is FNV Bondgenoten de grootste. Daarnaast behoren tot de FNV onder andere ook de ABVAKABO, AOB (de bond voor onderwijzend personeel), Kappersbond FNV/FNV Schoonheidsverzorging en FNV Bouw.

FNV Bondgenoten staat niet alleen voor mooie idealen, maar ook voor concrete zaken. We zijn dé bond voor werknemers in het vervoer, de industrie, de groot- en kleinmetaal, de handel, de vervoerssector, de dienstensector, de agrarische sector en de facilitaire dienstverlening met ruim 465.000 leden. We sluiten zo’n 700 CAO’s af.

FNV Bondgenoten is de grootste vakbond van Nederland. We zetten ons in voor de belangen van werkenden en niet-werkenden. FNV Bondgenoten beantwoordt al je vragen over je CAO, salaris of uitkering. Met het lidmaatschap krijg je ook juridische hulp wanneer je problemen hebt met je werkgever en wanneer je een beroepsziekte of letselschade hebt opgelopen. Daarnaast ontvang je praktische tips zoals sollicitatietips. Als lid van FNV Bondgenoten hoef je bovendien niet zelf je belastingpapieren in te vullen!

In steeds meer CAO’s spreekt FNV Bondgenoten een fiscale regeling rondom de vakbondscontributie af. Dat houdt in dat betaalde contributie eenmalig wordt ingehouden op je bruto maandsalaris. Je betaalt hierdoor minder belasting en sociale premies. Je voordeel kan dan al snel oplopen tot 40 procent korting op het betaalde contributiebedrag, ofwel ruim € 70 op jaarbasis! Wanneer je een CAO hebt, lees deze dan hier op na!

Word lid!

Met het lidmaatschap van FNV Bondgenoten sta je persoonlijk én samen met de andere leden sterker. Word daarom lid. Voor meer informatie over FNV Bondgenoten en het lidmaatschap: kijk op www.fnvbondgenoten.nl. of klik hier

Lid worden kan ook via telefoonnummer 0900-9690 (€ 0,10 per minuut).

pijltop-2130889

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

bron-5854253